NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Des-dur tonacija, septakordai


1.  Atpažinkite skambančius disonansinius intervalus (5).

2.  Atpažinkite skambančius D7 ir jo apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Padainuokite Des-dur tonacijos T5, padainuokite gamą ir paskambinkite pianinu (jei turite galimybę).

4. Sudarykite ir padainuokite kvintos intervalą ir jo sprendimą nuo visų Des-dur laipsnių. Įsiklausykite kokios kvintos skamba: grynosios ar sumažinta?

5. Įsiminkite:

D7 ir VII7 yra dominantinės grupės akordai, jie turi VII vedamąjį tonacijos laipsnį. Akordų skambėjimas primena klausimą. Kaip po klausimo seka atsakymas, taip po D7 ir VII7 seka jų sprendimas.

6. Nurašykite į sąsiuvinį, nustatykite Des-dur akordus ir jų apvertimus. Pasirinkite ir padainuokite vieną akordų seką.

7. Pasirinkite ir padainuokite vieną melodiją.

Atlikę 2 ir 6 užduotis raštu jas nufotografuokite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Atlikę 6 ir 7 užduotis žodžiu jas padainuokite telefonu sutartu laiku arba įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Paklausykite Des-dur tonacijoje parašytų kūrinių: F. Liszt (F. Listas). Etiudas. „Un Sospiro“

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas