NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

7 PAMOKA (05.25 – 05.29) – b-moll tonacija, natūralus minoras


1. Atpažinkite skambančius intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

2.  Atpažinkite skambančius D7 ir jo apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Nustatykite b-moll / si minoro tonacijos ženklus, įrašykite į sąsiuvinį, paskambinkite juos pianinu (jei turite galimybę).

4. Įsiminkite t5ir padainuokite b-moll natūralią gamą.

5. Sudarykite ir padainuokite sekundos intervalą ir jo sprendimą nuo visų b-moll laipsnių. Įsiklausykite kokios sekundos skamba: didžiosios ar mažosios?

6. Padainuokite melodiją.

7. Atpažinkite skambančius b-moll laipsnius (8).

Minoro dermė sudaroma nuo visų garsų. Tai suteikia jai naujų atspalvių. Paklausykite b-moll tonacijoje parašytų kūrinių:

F. Chopin (F.Šopenas). Preliudas. Op.28 Nr.16

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas