NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – b-moll ton., pagindiniai ir šalutiniai akordai


1. Atpažinkite skambančius intervalus (5).

2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Padainuokite b-moll tonacijos t5, padainuokite natūralią gamą ketvirtinėmis ↑ ir aštuntinėmis ↓.

4. Padainuokite sekvenciją nuo visų b-moll laipsnių. Įsiklausykite į kvintakordų skambėjimą, rūšį.

5. Įsiminkite:

Pagrindiniai minoro akordai yra minoriniai (m.3 + d.3), jie atitinka dermę. Šalutiniai akordai neatitinka dermės: minoro tonacijoje jie yra mažoriniai (d.3 + m.3) ir vienas sumažintas (m.3 + m.3). Mažoras ir minoras yra vienos sistemos dalys.

6. Pasirinkite ir padainuokite vieną melodiją.

7. Atpažinkite skambančius b-moll laipsnius (8), užrašykite į sąsiuvinį.

Paklausykite b-moll tonacijoje parašytų kūrinių:

F.Chopin (F. Šopenas). Scherzo Nr. 2, Op. 31

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas