NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

3 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Des-dur tonacija, šalutiniai akordai


1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5).

2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Padainuokite Des-dur tonacijos T5, padainuokite gamą ketvirtinėmis, padainuokite gamą su pauzėmis, kai vienas laipsnis atliekamas balsu, o kitas – mintyse.

4. Padainuokite sekvenciją nuo visų Des-dur laipsnių. Įsiklausykite į kvintakordų skambėjimą, rūšį

Įsiminkite:

Šalutiniai akordai neatitinka dermės: mažoro tonacijoje jie yra minoriniai (m.3 + d.3) ir vienas sumažintas (m.3 + m.3). Šalutiniai akordai savo spalvomis praturtina mažoro dermę.

5. Pasirinkite ir padainuokite vieną melodiją:

6. Atpažinkite skambančius Des-dur laipsnius (8).

Atlikę 2 užduotį raštu ją nufotografuokite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Atlikę 4 ir 6 užduotis žodžiu jas padainuokite telefonu sutartu laiku arba įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Paklausykite Des-dur tonacijoje parašytų kūrinių: F. Chopin. (F. Šopenas). Noktiurnas. Op.27 Nr.2

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas