NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

Solfedis – 5 klasės pamokos


Mieli penktų klasių mokiniai – jaunieji muzikantai, tęsiame nuotykius muzikoje, tai yra tęsiame pažintį su įdomiąja solfedžio disciplina. Toliau yra pateikiamos pamokos, su mokymo medžiaga, nuorodomis ir užduotimis.

Po kiekvienos pamokos, kurios data (mėnuo.diena) nurodyta pamokos pavadinime, lauksime Jūsų atsakymų (ar jūsų klausimų) kuriuos mums siųskite savo grupinių pamokų metu.

Mums rašykite:
Aldonai Degutienei – aldutesaule@gmail.com  
Eglei Gučaitai – eglegu88@gmail.com
Loretai Šileikytei – loretasileikyte@gmail.com
Arūnui Važinskiui – arunas_vazinskis@yahoo.com
Ilonai Eitmantienei – ilona@ministras.lt

Ritai Girdauskienei – ritav1616@gmail.com
Dainai Šliuželytei – dainasliu@gmail.com
Miglei Chmieliauskaitei – migle.chmieliauskaite@gmail.com
Eglei Biveinytei – biweinyte@gmail.com
Rimutei Brilienei – ribri@baifoteka.com

1-2 PAMOKA (05.04 – 05.08) – 6/8 metras (ir kartojimas)

Primenu:

6/8- sudėtinis metras( 3/8+ 3/8), turi šešias dalis.

3 – 4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Dom. septakordas D7 (F- dur ir d – moll) 

 

F – dur (Fa mažor) gama:

5-6 PAMOKA (05.18 – 05.22)  – Dom. kvintsekstakordas (B- dur ir g- moll)

B – dur ( Si bemol mažor) gama:

7 – 8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – Dom. terckvartakordas (G- dur ir e- moll)

G – dur (sol mažor) gama:

9-10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – D2 akordas. D- dur ir h- moll tonacija

D – dur (re mažor) gama:

11-12 PAMOKA (06.08 – 06.12) – Triolė

Primenu: Pagrindinę ritminę vertę padalinus ne į dvi, o į tris lygias dalis, susidaro triolė.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas