NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

7 – 8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – Dom. terckvartakordas (G- dur ir e- moll)


Dominantės terckvartakordas D43. G- dur tonacija

G – dur (sol mažor) gama

Primenu: D43  akordas sudaromas nuo II- ojo tonacijos laipsnio.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją:

UŽDUOTIS. Natomis parašykite laipsnių seką:  I \V / III IV II I \V / II \ VII / I 

UŽDUOTIS.Parašykite  akordų seką G- dur tonacijoje:

Įsiminkite: terckvartakordas yra antrasis septakordo apvertimas. Jo apačioje yra septakordo kvinta.

Dominantės terckvartakordas. D43 e- moll tonacija

Primenu: e- moll (mi minor) tonacija yra lygiagreti G- dur tonacijai.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodijas iš knygų:

  1. Kašponis. 218 prat.
  2. Ūsaitė. III d. 55 psl. 5 prat.

UŽDUOTIS. Parašykite natomis e- moll tonacijos laipsnių seką:

I  V \ VII /II  I IV  III \ V / II  I

UŽDUOTIS.Parašykite akordų seką e- moll tonacijoje:

Jei turite galimybę, paskambinkite akordus pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Įsiminkite: terckvartakordas yra antrasis septakordo apvertimas. Jo apačioje yra septakordo kvinta.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas