NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

5-6 PAMOKA (05.18 – 05.22)  – Dom. kvintsekstakordas (B- dur ir g- moll)


Dominantės kvintsekstakordas. D65. B- dur tonacija.

B – dur ( Si bemol mažor) gama

Primenu: D65 akordas susidaro nuo VII- ojo gamos  laipsnio.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją iš knygos:

  1. Ūsaitė. III d. 86 psl.,3 prat.

Pratimą parašykite į sąsiuvinį ir po natomis pažymėkite tonacijos laipsnius.

UŽDUOTIS. Parašykite ir solfedžiuokite akordų seką:

Jei turite galimybę, užrašytus  akordus paskambinkite pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Įsiminkite: D65 akordas yra pirmasis D7 akordo apvertimas. Jo apatiniame balse – septakordo tercija

Dominantės kvintsekstakordas D65. g- moll tonacija

g – moll (sol minor) gama.    

Primenu: D65 akordas susidaro harmoniniame minore nuo paaukštinto VII- ojo gamos laipsnio.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją iš knygos:

  1. Ūsaitė. III d. 87 psl. 6 prat.

Pratimą solfedžiuokite, įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu, arba pasolfedžiuokite telefonu, nustatytu laiku.                                            

UŽDUOTIS. g -moll  tonacijoje parašykite intervalus nuo nurodytų garsų:

UŽDUOTIS. Parašykite ir akordų seką g -moll  tonacijoje:

Jei turite galimybę, užrašytus  akordus ir intervalus paskambinkite pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Įsiminkite: D65 akordas yra pirmasis D7 akordo apvertimas. Jo apatiniame balse – septakordo tercija.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas