NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

3 – 4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Dominantės septakordas D7 (F- dur ir d – moll) 


Dominantės septakordas D7 (F- dur).

F – dur (Fa mažor) gama:

Primenu:

D7- akordas sudaromas nuo V- ojo gamos laipsnio. Sprendžiamas į nepilną tonikos akordą be V laipsnio.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją iš knygos: Ūsaitė. III d., 14psl., 4 prat.

Pratimus pasolfedžiuokite, įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu, arba pasolfedžiuosite telefonu, nustatytu laiku.                                            

UŽDUOTIS. Parašykite intervalus nuo nurodytų garsų į viršų ir pasolfedžiuokite:

UŽDUOTIS. Parašykite ir pasolfedžiuokite akordų seką F- dur tonacijoje:

Jei turite galimybę, užrašytus intervalus ir akordus paskambinkite pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Raštu atliktas užduotis atsiųskite mokytojai elektroniniu paštu.

Įsiminkite: Septakordas- keturgarsio pagrindinis pavidalas, jo apatiniame balse – prima.

Dominantės septakordas D7 (d – moll).

d – moll (re minor) gama. Prisiminkime, jog minorinė gama turi tris gamos rūšis: natūrali, harmoninė, melodinė.

Natūrali:

Harmoninė:

Melodinė:

Primenu: D7 akordas harmoniniame minore vartojamas su paaukštintu VII laipsniu.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją iš knygos: Ūsaitė. 3 d. 17 psl. 7 prat.

Melodiją perrašykite į sąsiuvinį ir pažymėkite d- moll gamos laipsnius.

Pratimą pasolfedžiuokite, įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu, arba pasolfedžiuokite telefonu, nustatytu laiku.  

UŽDUOTIS. Parašykite intervalus nuo duotų garsų:

UŽDUOTIS. Parašykite ir solfedžiuokite akordų seką d- moll tonacijoje:

Jei turite galimybę, užrašytus intervalus ir akordus paskambinkite pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Atliktas rašto užduotis atsiųskite mokytojai elektroniniu paštu.

Įsiminkite: Septakordas – keturgarsio pagrindinis pavidalas, jo apatiniame balse – prima.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas