NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

11-12 PAMOKA (06.08 – 06.12) – Triolė

Primenu:

Pagrindinę ritminę vertę padalinus ne į dvi, o į tris lygias dalis, susidaro triolė.

UŽDUOTIS. Pabelskite  ritmo grupę:

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją su triole iš knygos:

  1. Ūsaitė 4 d. 98 psl., 3 prat. g – moll tonacijoje

Pratimą solfedžiuokite, įrašykite ir siųskite mokytojai el. Paštu, arba pasolfedžiuosite telefonu, nustatytu laiku.                                            

UŽDUOTIS. Parašykite triolę, kurios ilgis būtų lygus aštuntinei natai

UŽDUOTIS. Suskirstykite taktais duotą ritmą:

Pasiklausykite kūrinio su triolėmis:

Primenu:

Pagrindinę ritminę vertę padalinus ne į dvi, o į tris lygias dalis, susidaro triolė.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją su triolėmis Es- dur tonacijoje:

UŽDUOTIS. Suskirstykite taktais duotą ritmą:

Paritmuokite kartu su įrašu:

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas