NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

9-10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – D2 akordas. D- dur ir h- moll tonacija


D – dur (re mažor) gama:

Primenu: D2 akordas sudaromas nuo IV- ojo gamos laipsnio ir sprendžiamas į T6 akordą.

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodijas iš knygos:

  1. Ūsaitė. III d., 21psl., 5 prat.( be ritmo ostinato).

Pratimą solfedžiuokite, įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu, arba pasolfedžiuokite telefonu, nustatytu laiku.         

UŽDUOTIS. Parašykite intervalus nuo duotų garsų į viršų:

UŽDUOTIS. Parašykite akordų seką:

Jei turite galimybę, paskambinkite intervalus ir akordus pianinu arba savo grojamu instrumentu.

Įsiminkite: sekundakordas yra paskutinis, 3- asis septakordo apvertimas. Jo apačioje- septakordo septima.

Primenu: h- moll tonacija yra lygiagreti D- dur tonacijai.

h – moll (si minor) gama.

Natūrali:

Harmoninė:

Melodinė:

UŽDUOTIS. Solfedžiuokite melodiją iš knygos:

  1. Ūsaitė III d. 23 psl. 4 prat.

Melodiją padainavę perrašykite ir nurodykite joje pastoviuosius gamos laipsnius.

UŽDUOTIS. Parašykite ir pasolfedžiuokite akordų seką:

Įsiminkite: sekundakordas yra paskutinis, 3- asis septakordo apvertimas. Jo apačioje- septakordo septima.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas