Seminaras “Metodinių priemonių efektyvumas solfedžio ir muzikos istorijos pamokose“

 

Naujiena251 10
Naujiena251 9
Naujiena251 8
Naujiena251 7
Naujiena251 6
Naujiena251 5
Naujiena251 4
Naujiena251 3
Naujiena251 2
Naujiena251 1

 

 

„Muzikinės pedagogikos tikslas – tiesti kelią ir padėti juo eiti visiems, kas nori pažinti muziką“.

Teorinių dalykų mokymas yra vienas iš muzikinio ugdymo būdų. Mokymo procese svarbiausia remtis pamatiniais vaiko saviraiškos poreikiais: orientuotis į individualią gabumų raidą, muzikinius mokymosi pasiekimus. Teorinių dalykų pamokų sėkmė priklauso nuo to, ar mokinys temos esmę suvokia ir geba ją paaiškinti savais žodžiais, tinkamai vartoti muzikines sąvokas, ar geba teorinių dalykų pamokų metu įsisavintas žinias pritaikyti muzikinėje praktikoje. Šie pagrindiniai teorinių dalykų pamokų tikslai pakloja pagrindus sąmoningam muzikos suvokimo principui „girdžiu, analizuoju, suvokiu“. Mokomųjų priemonių panaudojimas muzikinio ugdymo kontekste – svarbus tolimesnio mokinio muzikinio ugdymo raidos etapas. Aktualu įsigilinti į svarbiausių šių dienų metodinių priemonių panaudojimą, skatinant mokinius domėtis mokomaisiais dalykais, aktyviai įsijungti į pamokos metu mokytojo organizuojamą veiklą.

2021 metų lapkričio 5 dieną Kauno 1 -ojoje muzikos mokykloje vyko seminaras “Metodinių priemonių efektyvumas solfedžio ir muzikos istorijos pamokose“ šalies muzikos pedagogams. Seminaro tikslas – atskleisti naudingiausias ir išsamiausias metodinių priemonių panaudojimo galimybes, surasti būdų, palengvinančių medžiagos įsisavinimą ir įtvirtinimą solfedžio ir muzikos istorijos pamokose.

Seminare dalyvavę lektoriai ir jų skaityti pranešimai/praktiniai užsiėmimai: Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė (metodinis/praktinis pranešimas „Atrask, pamatyk, tyrinėk, sužinok solfedžio pamokoje“), Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė (metodinis pranešimas „Istorija muzikoje ir muzika istorijoje“), Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jolanta Snudaitienė (metodinis pranešimas „Pažinkime didžiuosius pasaulio muzikos genijus“, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Žaneta Markova (metodinis pranešimas „Mokymo priemonių efektyvumas ugdymo procese“), Kauno rajono Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė Neonila Vrubliauskienė (metodinis pranešimas „Solfedžio dalykas – tai muzikinio raštingumo rodiklis“, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė Neonila Vrubliauskienė ir mokytoja metodininkė Skaidrė Maldonienė (metodinis pranešimas/knygos pristatymas „Pagalbinė ugdymo priemonė muzikos pamokoms. Knyga „Intervalų miestas“), Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokytoja Miglė Chmieliauskaitė (metodinis pranešimas „Alternatyvusis solfedžio“.

Seminarą organizavo: Kauno 1 – osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė bei Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokytoja Miglė Chmieliauskaitė.

Ačiū seminaro lektoriams, kurie geranoriškai dalinosi savo patirtimi ir šalies muzikos pedagogai galėjo susipažinti su efektyviausiais ir naudingiausiais teorinių dalykų mokymo metodais, juos išbandyti praktinių užsiėmimų metu, tobulintis ir tobulinti savo žinias, kurias galės pritaikyti teorinių dalykų pamokų metu.

Linkime, jog mokytojams niekada nepritrūktų jėgų tobulėti ir siekti paties geriausio rezultato. Laviruokime tarp tradicijų ir kūrybiškumo, nes teorinių dalykų mokymas turi tarsi įsilieti į bendrą muzikinio ugdymo procesą, kuris turėtų būti apipintas tradicijomis, inovacijomis ir kūrybiškumu!

Parengė: mokytoja Miglė Chmieliauskaitė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas