Naujoji direktoriaus pavaduotoja ugdymui: RASA DERBUTIENĖ

Nuo 2019 metų sausio mėnesio 3 dienos direktoriumi tapęs Mindaugas Labanauskas atėjęs į naująją darbovietę pradėjo darbuotis “iš peties”. Tačiau kurti naują, komunikaciniu atvirumu grįstą, darbo aplinką reikia ir tokių pat, savo srities profesionalų – bendraminčių.

Kauno 1-sios muzikos mokyklos mokytojų bendruomenė džiaugiasi, kad nuo 2019 metų rugpjūčio 1 dienos į muzikos mokyklos administracijos komandą įsiliejo ir naująją direktoriaus pavaduotoja ugdymui tapo ilgametė muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė (iki šiol šias pareigas ėjo mokytoja metodininkė Sandra Mikušauskienė).

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kompetencijos neturi apsiriboti tik savo srities profesinėmis žiniomis ar įdirbiu. Pavaduotojo darbo specifika – įvairių vadybinių ir organizacinių klausimų sprendimas.

Džiugu, kad daugiau kaip 35 metus mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė yra viena ryškiausių ir produktyviausių fortepijono mokytojų Lietuvos respublikoje. Pedagoginį darbą mokytoja Rasa dirba nuo 1983 metų. Mokytis groti fortepijonu pradėjo Kauno 1-oje muzikos mokykloje, vėliau mokslą tęsė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, mokytojos ekspertės Vitos Karužaitės fortepijono klasėje. 1989 metais Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) baigė docento Povilo Stravinsko fortepijono klasę.

Po muzikos akademijos baigimo, mokytoja Rasa nuolat tobulinasi įvairiuose meistriškumo kursuose bei seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Didelis būrys mokytojos ekspertės parengtų mokinių yra tapę laureatais nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje. Mokytoja yra nuolat kviečiama dirbti tarptautinių ir respublikinių jaunųjų pianistų konkursų vertinimo komisijose.

Didelis, profesionaliu mokinių grojimu įrodytas pedagoginis talentas ir įdirbis, dešimtmečiais matomas ir vertinamas Lietuvos ir Europos fortepijono mokytojų bendruomenės.

Tačiau džiugu, kad naujoji Kauno 1-sios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui taip pat turi milžinišką vadybinę patirtį, kurią įgijo nuo 2010 metų vadovaudama Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijai. Nuo 2001 metų mokytoja ekspertė inicijavo respublikinio fortepijono mokytojų informacinio-metodinio leidinio „Pianistas“ leidimą ir buvo jo redaktorė.

Šalia ryškaus pedagoginio darbo naujoji mokyklos pavaduotoja ugdymui turi neeilinius organizacinius – vadybinius įgūdžius ir kompetencijas.

Mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė, jau daugiau kaip du dešimtmečius organizuoja įvairius renginius: koncertus, konkursus, festivalius, konferencijas, seminarus-praktikumus. Ji yra tarptautinių jaunųjų atlikėjų konkursų „Olimpo musicale“ (2005, 2008, 2011, 2014, 2017), „Musica pianoforte“ (2012, 2015), „Trofeo musicale“ (2016, 2019), respublikinio konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ (2013, 2015, 2017, 2019) idėjų autorė, iniciatorė ir meno vadovė.

Kauno 1-ajai muzikos mokyklai ypatingai pasisekė, kad naująją direktoriaus pavaduotoja ugdymui tapo šios įstaigos auklėtinė ir ilgametė mokytoja. Ne statistinis mokytojas, o asmenybė, savo ilgamečiu darbu, organizaciniais sugebėjimais, bendravimo etika bei nuoširdumu žinoma mokytoja.

Visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad prie naujojo mokyklos egzistavimo etapo prisidėjo savo srities profesionalė, kuriai apatija ir formalumas bet kokioje veikloje yra nežinomos sąvokos, ir linki Pavaduotojai sėkmės ir ištvermės naujose pareigose!

Parengė: D. M.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas