VDU doktorantų vasaros mokykla

Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyresnysis fortepijono mokytojas Domantas Milius, studijuojantis KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete / institute Humanitarinių mokslų (menotyra – muzikologija) doktorantūroje, liepos 1-5 dienomis dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje doktorantų vasaros mokykloje.

Mokytojas Domantas penkias dienas, daugiau kaip 45 valandas, intensyviai studijavo kaip rašyti skirtingų tipų mokslinius – akademinius tekstus – straipsnius, ataskaitas, kritinius komentarus. Šių metų VDU doktorantų vasaros mokyklos tema buvo „Mokslinio teksto rašymas: būdai, formos ir iššūkiai“.

VDU doktorantų vasaros mokyklos lektorė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė yra įgijusi du magistro kvalifikacinius laipsnius – Edukologijos (Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvoje) ir Slaugos (Caring sciences with Major in Nursing; Švedijoje, Blekinge Technologijos institute, Sveikatos mokslų mokykloje), du daktaro laipsnius – Edukologijoje (KTU, Lietuvoje) ir Slaugoje (Tamperės universitete, Suomijoje).

Prof. V. Žydžiūnaitė yra praėjusi habilitacijos procedūrą (2007 m. Kauno technologijos universitete), skirtą mokslo metodologijos specializacijai švietimo ir sveikatos mokslų tyrimuose. Tarp habilitacijos procedūrą* (*turima galvoje ne habilitacijos disertacijas, kurios buvo ginamos iki procedūros tvarkos įvedimo Lietuvoje) praėjusių mokslininkų Lietuvoje tai yra vienintelis atvejis socialinių mokslų srityje, kai dėmesys koncentruotas tik į mokslo metodologiją. Todėl neatsitiktinai V. Žydžiūnaitė esminį savo mokslo veiklos dėmesį ir skiria mokslo metodologijos klausimams studijų, kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų plėtotės (darbo su studentais, doktorantais, tyrėjais, mokslininkais), atliekamų tyrimų ir publikacijų plotmėse.

Profesorė mokslo metodologijos srityje darbuojasi nuo 1997 m. Ji yra publikavusi septynis studijavimui skirtus įvairių tipų leidinius mokslo metodologijos klausimais. Prof. dr. V. Žydžiūnaitė yra publikavusi šešias mokslo monografijas bei aštuonias mokslo studijas, kurių dauguma remiasi kokybinio tyrimo dizainu, taip pat yra publikavusi virš 160 mokslo straipsnių nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Kokybinių tyrimų metodologijos mokėsi iš tarptautiniu mastu pripažintų mokslininkų: 1) sveikatos mokslų S. L. Ekman, A. Norberg, L. Palo-Bengtsson, A. Larsson Mauleon (Švedija), T. Suominen ir P. Astedt-Kurki (Suomija); 2) socialinių mokslų M. Maclure ir H. Torrance (Jungtinė Karalystė), T. Saevi (Norvegija), M. van Manen (Kanada), K. Charmaz (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Mokytojas Domantas apie doktorantų vasaros mokyklos naudą:

Mokslinio – akademinio rašymo įgūdžiai padeda tyrėjui iškomunikuoti raštu savo mintis, remiantis mokslo įrodymais, ir pagrįstai interpretuojant gautus rezultatus sąsajoje su teoriniais konstruktais bei asmeninėmis įžvalgomis.

Bet mokslinis – akademinis rašymas nėra viešoji publicistika. Doktorantų vasaros mokyklos metu, per teorinius ir praktinius užsiėmimus – užduotis aiškinomės kokios ribos yra tarp „mokslinio” ir „nemokslinio” teksto, kaip atpažinti šias ribas. Kas yra geras mokslinis – akademinis tekstas ir kaip jį parengti. Kaip kalbėti apie sudėtingus mokslinius reiškinius, remiantis mokslo metodologijos principais, bet suprantamai ne tik akademiniam skaitytojui. Manau, kad tokios specifinės žinios akademinio teksto rašymo srityje padės ne tik man, kaip jaunajam tyrėjui, bet jos pasitarnaus ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos bendruomenei.

Parengė: Kauno 1-sios muzikos mokyklos administracija


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas