RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus renginius.  Sutrumpintą renginių grafiką galite rasti skyriuje "Renginių planas". Informacija apie organizuojamus tarptautinius konkursus talpinama skyriuje "Tarptautiniai konkursai".

RENGINIŲ  ARCHYVASII RESPUBLIKINIS FORTEPIJONINIŲ DUETŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS KAUNAS FORTE – DUO 2020


Renginys skirtas atskleisti fortepijoninio dueto ir kamerinio ansamblio muzikavimo pobūdžio individualumą, ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.

*Konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix. I,II,III vietų laureatų ir diplomantų diplomais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla,
 • Kauno technologijos universitetas,
 • Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.

Konkurso direktorius - Kauno 1-sios muzikos mokyklos direkorius Mindaugas Labanauskas.
Konkurso meno vadovė - Kauno 1-sios muzikos mokyklos Ansamblinio grojimo klasės vadovė, Fortepijono mokytoja metodininkė Teresė Nida Zubauskaitė.
Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas ir koordinatorius - Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Kategorijos

Konkurso dalyviai skirstomi į 2 kategorijas (A KATEGORIJA – fortepijoniniai duetai bei B KATEGORIJA – kameriniai ansambliai) ir 6 grupes pagal klases:
A GRUPĖ (1-2 KLASĖS)
B GRUPĖ (3-4 KLASĖS)
C GRUPĖ (5-6 KLASĖS)
D GRUPĖ (7-8 KLASĖS)
E GRUPĖ (9-10 KLASĖS)
F GRUPĖ (11-12 KLASĖS)
G GRUPĖ (MOKINYS GROJA SU MOKYTOJU)

Konkurso programa:

 • A KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius (pageidautina – skirtingo charakterio);
 • B KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka vieną kūrinį.
 • Kūriniai atliekami iš natų (arba mintinai);

Konkurso sąlygos:

 • Konkurse gali dalyvauti neformalaus ugdymo institucijų jaunieji muzikantai;
 • A KATEGORIJOJE fortepijoninį duetą gali sudaryti tik 2 atlikėjai (grojantys 4 rankomis);
 • B KATEGORIJOJE kamerinį ansamblį gali sudaryti tik 2 atlikėjai (grojantys 2 skirtingais instrumentais, iš kurių vienas – fortepijonas).
 • Konkurso mokestis vienam dalyviui - 15 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas), 2020 m. gegužės 9 dieną, nuo 10 val. (registracija ir repeticijos nuo 9 val.). Tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas bus paskelbtas Kauno 1-sios muzikos  mokyklos internetiniame puslapyje: www.pirmamuzikos.lt.

Kontaktai:

Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas Domantas Milius,
tel: 8 646 330 17.
Rūpimais klausimais kreiptis elektoriniu paštu:
forteduokonkursas@gmail.com

Paraiškų priėmimo tvarka:

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT134010051003878416
AB DNB bankas
Kodas 191950127
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „forteduo 2020“.
Pvz: Jonas Jonaitis forteduo 2020.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.
Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:
forteduokonkursas@gmail.com
Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Paraiškas siųsti iki 2020 m. balandžio 19 dienos imtinai.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

X RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSAS


Renginys skirtas propaguoti lietuvių kompozitorių chorinę muziką, skatinti mokinių susidomėjimą chorinio dirigavimo disciplina bei respublikos mokytojų ir mokinių bendravimą, bendradarbiavimą.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji  muzikos mokykla,
 • Chorinio dainavimo klasė

   Tęstinumas – konkursas vyksta kas dveji metai.

Konkurso eiga:

 • Konkursas  vyks Kauno l-oje muzikos mokykloje (Didžioji salė) 2020 m. kovo 07 d. 11.00 val.,  registracijos pradžia 10.00 val.
 • Pranešimas “XX amžiaus II pusės chorinės muzikos kompozitorių kūrybos stilistinė įvairovė, kryptys, savitumas”.

Vertinimas ir apdovanojimai:

 • Konkurso  dalyvių pasirodymą vertina žiuri  komisija.
 • Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais.
 • Mokytojai ir koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais.

Dalyviai:

 • Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose.
 • Konkurso  dalyviai skirstomi kategorijomis:

A  kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo  mokosi 1-erius metus.
B  kategorija –  mokiniai, besimokantys 2-ejus metus.
C  kategorija -   mokiniai, besimokantys 3-ejus metus.
C1 kategorija  - mokiniai besimokantys  4-erius metus.
D kategorija- mokiniai, kurie dirigavimo mokosi daugiau nei 4- erius metus.

Reikalavimai:

Konkurso dalyviai diriguoja 2 kūrinius prie fortepijono : Privalomas  kūrinys – mintinai groti ir  diriguoti. Laisvai pasirinktą kūrinį (a’cappella arba su akompanimentu)  tik  diriguoti.

Programos pasirodymo  trukmė

A ir B kategorijose 5 minutės, C ir C1 5-7 minutės, D kategorijoje 12-15 minučių. Į pasirodymo trukmę įeina: įėjimas ir išėjimas, grojimas ir  dirigavimas atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių. Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos balai.

Privalomi diriguoti kūriniai:

 • A kategorijai – privalomas kūrinys K. Brundzaitė ,,Vakaras”
 • B  kategorijai-  privalomas kūrinys F. Bajoras ,,Paukštute lakštute”
 • C  kategorijai  - privalomas kūrinys V. Laurušas ,,Į Tėviškę”
 • C 1 kategorijai - privalomas kūrinys  R.  Žigaitis ,,Tyla”
 • D kategorijai- privalomas kūrinys N. Sinkevičiūtė ,,Pjovė lankoj šieną‘‘

Dalyvių registracija:

Pateikiami  dokumentai: Dalyvio anketa

 • Konkursas nemokamas. .
 • Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 10d.

El.paštu aistebagociene@gmail.com

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Privalomų kūrinių natos

RESPUBLIKINIO MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS „AKCENTAI“


Renginys skirtas skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis metodine patirtimi tarpusavyje.

*Kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti laureatų, diplomantų ir spec. prizų diplomais.

Organizatoriai:

 • Mindaugas Labanauskas – pirmininkas, Kauno 1-os muzikos mokyklos direktorius.
 • Rasa Derbutienė - Kauno 1-os muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Aušra Klovaitė Berezinienė – konkurso idėjos autorė ir meno vadovė, Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.
 • Jurgita Lapienytė – Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.
 • Teresė Zubauskaitė – Kauno 1-os muzikos mokyklos ansamblinio grojimo klasės vadovė, mokytoja metodininkė.
 • Violeta Jucevičienė – Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos pirmininkė.

Kategorijos

– Keturių rankų fortepijoniniai ansambliai
II  – Šešių ar aštuonių rankų fortepijoniniai ansambliai
Abiejų kategorijų amžiaus grupės:
A grupė – moksleiviai iki 10 metų.
B grupė – 11-12 metų moksleiviai.
C grupė – 13-14 metų moksleiviai.
D grupė – 15-16 metų moksleiviai.
E grupė – 17-18 metų moksleiviai.
F grupė – dalyvių amžius neribojamas. Šioje kategorijoje gali dalyvauti ansambliai, sudaryti iš moksleivio ir jo pedagogo ar moksleivio ir jo šeimos nario.
Jei ansamblio sudėtyje yra skirtingų amžiaus grupių moksleiviai, vedamas bendras dalyvių amžiaus vidurkis.

III – Koncertmeisterio
Amžiaus grupės:
A grupė – moksleiviai, gimę 2010 metais ir vėliau.
B grupė – moksleiviai, gimę 2008 metais ir vėliau.
C grupė – moksleiviai, gimę 2006 metais ir vėliau.
D grupė – moksleiviai, gimę 2004 metais ir vėliau.
E grupė – moksleiviai, gimę 2001 metais ir vėliau.

Repertuaras:

I-II kategorijos - Abiejų kategorijų ir visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius.
Programos trukmė:
A grupė – iki 5 min.
B grupė – iki 6 min.
C grupė – iki 7 min.
D grupė – iki 10 min.
E grupė – iki 12 min.
F grupė – iki 15 min.

III kategorija - visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio vokalinio ar instrumentinio žanro kūrinius.
Programos trukmė:
A grupė – iki 3 min.
B grupė – iki 5 min.
C grupė – iki 10 min.
D grupė – iki 12 min.
E grupė – iki 15 min.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks 2020 03 14 Kauno 1-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje (J.Gruodžio g. 25, Kaunas).

Kontaktai:

Konkurso meno vadovė: A.Klovaitė Berezinienė
tel. +370 (650)12649
el.paštas: a.bereziniene@gmail.com

Konkurso tvarka:

Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba moksleiviai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.

Paraiškų priėmimo tvarka:

Konkurso dalyvio dokumentai priimami iki 2020 m.vasario 01 d.
Privalomi dokumentai - konkurso dalyvio anketa, konkurso dalyvio gimimo liudijimo arba paso kopija, konkurso dalyvio mokesčio įmokos kopija.
Dokumentus siųsti : draugija@pianistas.lt
Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant. Konkurso dalyviai iki 2020 m. vasario 01 d. turi pervesti šiuose nuostatuose nustatyto dydžio konkurso dalyvio stojamąjį mokestį.
Stojamąjį mokestį pervesti (banko rekvizitai): Gavėjas - Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127. Gavėjo sąskaitos numeris - LT13 4010 0510 0387 8416. Gavėjo bankas - AB LUMINOR bankas. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Konkurso tvarkaraštis
Dalyvių sąrašas

XI-ASIS LIETUVOS MUZIKOS MOKYKLŲ JAUNŲJŲ STYGININKŲ KONKURSAS „AKIMIRKOS“


Renginys skirtas sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokytojams ir mokiniams.

*Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti laureato diplomais, konkurso diplomantai bus apdovanojami diplomais.

Organizatoriai:

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
 • Kauno 1-oji muzikos mokykla

Kontaktai:

El.paštas: loretakrivaitiene@yahoo.com
+370 610 61880 Loreta Krivaitienė
+370 640 27000 Diana Galdikienė
+370 605 01080 Violeta Polianskienė
Repeticijų ir grojimo konkurse laikas bus paskelbtas po 2019 m. lapkričio 1 d.

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai atlieka po dvi laisvai pasirinktas, skirtingo charakterio pjeses (lyrinę ir techninę). Kūriniai atliekami mintinai, pakartojimai kūriniuose nebūtini. Fonogramų nenaudoti.
Konkurso programos trukmė:
Pirmosios natos iki 5 minučių
A  grupė iki 10 minučių
B  ir C grupės iki 12 minučių
D grupė iki 15 minučių
E grupė iki 20 minučių
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.

Paraiškų priėmimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 20 dienos.
Konkurso stojamasis mokestis 6 €
Įmonės kodas 190144649
Mokestį pervesti į LT 104010042501858637 Luminor Lietuva
Banko kodas 40100
Kartu su paraiška reikia atsiųsti:
Asmens dokumento kopiją;
Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentus prašome siųsti šiuo adresu:
Konkursas „Akimirkos“
Raštinė: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

Vieta ir laikas:

Kauno 1-oji muzikos mokykla (J.Gruodžio g. 25), 2019 m. lapkričio mėn. 16 d.

Konkurso tvarka:

Konkurso dalyviai skirstomi į šešias amžiaus grupes:
 Pirmosios natos – dalyviai iki 7 metų amžiaus
A. grupė – 7 – 8 metų amžiaus dalyviai
B. grupė – 9 – 10 metų amžiaus dalyviai
C. grupė – 11 – 12 metų amžiaus dalyviai
D. grupė – 13 – 15 metų amžiaus dalyviai
E. grupė – 16 – 19 metų amžiaus dalyviai

Bendros sąlygos:

 1. Konkursas vyks 2019 metų lapkričio mėn. 16 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje / J.Gruodžio g. 25, Kaunas.
 2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokiniai.
 3. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Tėvų sutikimas
Tėvų sutikimas
Tvarkaraštis ir grafikas

XI-SIS LIETUVOS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ STYGINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS


Renginys skirtas sudaryti bendradarbiavimo, ansamblinio griežimo, patirties pasidalijimo galimybę Lietuvos muzikos mokyklų mokiniams ir mokytojams.

*Visi festivalio dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanojami padėkos raštais.

Dalyvauja:

Lietuvos neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų styginių instrumentų (smuikų arba violončelių) ansambliai, kuriuos sudaro ne mažiau 5-6 mokiniai (mokytojai nedalyvauja) ir koncertmeisteris (gali būti mokytojas arba mokinys).

Organizatoriai:

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius
 • Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis.

Kontaktai:

Lietuvos styginių ansamblių festivalis
El. paštas: audrone_ravkiene@yahoo.com
+370 600 40958 - A. Ravkienė
+370 605 01080 - V. Polianskienė

Repertuaras:

Festivalio dalyviai atlieka po du skirtingo charakterio laisvai pasirinktus kūrinius. Festivalio pabaigoje visi dalyviai griežia jungtiniame smuikininkų ansamblyje 3 kūrinius:

 1. Šernas – Močiutės valsas (aranž. A. Ravkienė)
 2. Dvarionas – Andante cantabile (aranž. A. Ravkienė)
 3. Mocartas – Dūdmaišis (aranž. T Šernas)

Paraiškų priėmimo tvarka:

Dalyvių paraiškas pateikti iki 2019 m. kovo l d. Paraiškas pildyti didžiosiomis raidėmis, paraiškoje nurodyti kūrinių autorius, pavadinimus, mokinių, mokytojų ir koncertmeisterių vardus bei pavardes.

Vieta ir laikas:

2019 m. kovo 20d. 12val. Garliavos meno mokyklos didžiojoji salė. (Vytauto g.54, Garliava, Kauno raj.). Bendra jungtinio smuikininkų ansamblio repeticija – 11 val.

Projekto partneriai:

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Natos

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS SOLFEDŽIO KONKURSAS „ SOLFEDŽIO VALANDA 2019”


Konkursas skirtas skatinti moksleivių susidomėjimą ir motyvaciją mokantis solfedžio bei muzikos teorijos dalykų, ugdyti mokinių muzikinę klausą, mąstymą, kūrybiškumą, sudaryti galimybę solfedžio mokytojams pasidalinti patirtimi.

*Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai – diplomais.

Dalyviai:

Muzikos ir meno mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 5-8 klasių mokiniai.

Projekto vadovai:

 • Ilona Eitmantienė, mokytoja metodininkė
 • Arūnas Važinskis, mokytojas metodininkas

Organizatoriai:

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai:

 • Vidmantas Bartulis, mokytojas metodininkas;
 • Ilona Eitmantienė, mokytoja metodininkė;
 • Rimutė Brilienė, mokytoja metodininkė;
 • Aldona Degutienė, mokytoja metodininkė;
 • Loreta Šileikytė, mokytoja metodininkė;
 • Regina Kriščiūnė, mokytoja metodininkė ;
 • Eglė Gučaitė, vyresnioji mokytoja;
 • Rita Girdauskienė, vyresnioji mokytoja;
 • Arūnas Važinskis, mokytojas metodininkas.

Vieta ir laikas:

2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienį) Kauno 1-oje muzikos mokykloje. Numatoma pradžia – 17.00 val.

Sąlygos:

 • Konkurse mokiniai dalyvauja individualiai septyniose rungtyse: rašybos, ritmo, dermės, intervalų, akordų, klausymo, nežinomo teksto skaitymo rungtyse.
 • Rungčių užduočių turinys – pagal Kauno 1-osios muzikos mokyklos pagrindinio muzikinio ugdymo solfedžio programos reikalavimus.
 • Solfedžio konkurso dalyvių užduočių atlikimą vertina komisija, kurios sudėtį inicijuoja konkurso organizatoriai.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Konkurso nuostatai

KAUNO 1-OSIOS MOKYKLOS PJESĖS KONKURSAS ,,GARSŲ MOZAIKA‘‘


Konkursas skirtas ugdyti muzikos mokyklose muzikuojančių vaikų meninį skonį, kūrybinę saviraišką, solinio grojimo meistriškumą, puoselėti vaikų solinio grojimo tradicijas ir kultūrą bei plėsti Kauno ir Kauno rajono muzikos mokyklų moksleivių ir mokytojų betarpišką bendradarbiavimą.

*Visi konkurso dalyviai apdovanojami 1, 2, 3 vietų diplomais, jų mokytojai ir koncertmeisteriai padėkos raštais.

Dalyviai:

Konkurse kviečiami dalyvauti Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos mokiniai besimokantys Kauno miesto ir Kauno rajono muzikos mokyklose groti fortepijonu arba pučiamuoju instrumentu.

Organizatoriai:

 • Pjesės konkursą ,,Garsų mozaika‘‘ organizuoja ir rengia Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Bendrosios sąlygos:

Konkurso dalyviai skirstomi į grupes:

 • A gr.: 6-7 metų dalyviai
 • B gr.: 8-9 metų dalyviai
 • C gr.: 10-11 metų dalyviai

Konkurso dalyviai atlieka pasirinktą pjesę. Pučiamuoju instrumentu besimokinantys groti dalyviai atlieka pjesę su fortepijono pritarimu. Konkurso programa atliekama mintinai. Galimos įvairios aranžuotės ir transkripcijos.

Vertinimas:

 • Konkurso dalyvius vertins vertinimo komisija.
 • Jei konkurse dalyvauja vertinimo komisijos nario mokinys, vertinimo komisijos narys (jo mokytojas), vertinime nedalyvauja.

Vieta ir laikas:

2019 m. birželio 1 d. 11 val. Kauno P. Mašioto pradinė mokykla, kuri yra Kauno 1-osios muzikos mokyklos socialinis partneris.

Paraiškų pateikimas:

 • Dalyvių paraiškos priimamos iki gegužės 18 dienos. Paraiškas siųsti elektroniniu paštu garsumozaika@gmail.com;
 • Informacija teikiama tel.: +37061498048, mokytoja Rūta Gervienė;
 • Konkurso programa bus išsiųsta dalyviams elektroniniu paštu iki gegužės 25 dienos;
 • Konkurso organizavimo darbo  grupė: Rūta Gervienė, Audrius Gervė, Inga Baršauskienė.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas