Šeimyninio muzikavimo koncertas „Muzikuokime šeimoje“

Jau devintą kartą mūsų mokyklos G. Kuprevičiaus koncertų salėje tradiciniam kasmetiniam koncertui „Muzikuokime šeimoje“ susibūrė muzikuojančios šeimos. Šiemet jis sutapo su šv. Valentino diena. Ir tai labai prasmingas sutapimas, nes tarpusavio meilė ir pagarba yra gražios, tvirtos šeimos pamatas.

Koncertas „Muzikuokime šeimoje“ visada išsiskiria savo jaukia atmosfera ir šiltomis emocijomis. Visi dalyviai buvo gausiai apdovanoti aplodismentais, šypsenomis ir, žinoma, padėkomis už dalyvavimą koncerte.

Muzikuojančių šeimų koncertas visada sulaukia gausaus dalyvių būrio, nes yra ypač mėgstamas mokyklos mokinių, jų artimųjų ir mokytojų. Šįkart scenoje išvydome rekordinį dalyvių skaičių – net 43 šeimos narių ansamblius, grojančius įvairiais muzikos instrumentais. Nuotaikingi pasirodymai keitė vienas kitą, kartu muzikavo sesės, broliai, pusseserės, pusbroliai, su savo vaikais grojo mamos, tėčiai, tetos, močiutė. Labai malonu, kad renginys turi ir savo nuolatinius dalyvius, šeimyninio muzikavimo scenoje pasirodančius ne vienerius metus. Tai ištikimieji šio koncerto dalyviai – Samulių, Sipavičių, Mačenskų, Niprikų, Žaldarių, Žebuolių šeimynos.

Dviejų dalių koncertas, žinoma, neprailgo. Jį žaismingai pravedė fortepijono mokytoja Urtė Dovydaitytė, vis pakalbindama, paklausinėdama  atlikėjų, ar smagu muzikuoti su pačiais artimiausiais žmonėmis. Atsakymų išgirdome įvairių. Bet visi žadėjo tęsti šeimyninio muzikavimo tradiciją ir toliau dalintis muzikavimo džiaugsmu.

Dėkojame mokytojams, kurie skatino savo mokinius groti su šeimos nariais ir artimaisiais, kvietė dalyvauti šiame gražiame ir prasmingame renginyje, puoselėjo namų muzikavimo tradicijas. Ansamblius koncertui paruošė (dalis mokytojų paruošė ir po 2-3 ansamblius!) mokytojai: K. Baltušienė, D. Bidvienė, R. Derbutienė, R. Rasimavičienė, J. Žemaitytė, Ž. Samulionienė, L. Kepežinskienė, L. Biliunskienė, N. Dainelytė, E. S. Bojadžian, R. Gervienė, V. Jucevičienė, V. Polianskienė, D. Vasiliauskas, M. Perminas, R. Eigirdienė, D. Vilčinskienė, A. Gaidamavičienė, L. Petrauskienė, E. Vasiliauskienė, D. Galdikienė, T. Zubauskaitė, R. Morkūnienė, I. Bartkuvienė, G. Mažeikaitė-Gonzalez, G. Muraškienė, L. Murauskienė, V. Grigaitienė, G. Bankietienė, R. Vainauskienė, L. Krivaitienė, Z. Sivakova, R. Bimbaitė, V. Perednienė, M. Šidlauskas.

Labai tikimės, kad kitais metais jubiliejiniame, dešimtajame koncerte sulauksime dar gausesnio dalyvių būrio.  O galbūt koncertas „Muzikuokime šeimoje“  išaugs į šeimų muzikavimo festivalį…

Straipsnį parengė renginio organizatoriai.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas