Styginių instrumentų klasės mokytojų seminaras

2023 metų sausio 25 dieną Kauno švietimo inovacijų centre vyko seminaras „Muzikinio ugdymo svarba asmenybės formavime (intelektas, atsakomybė, darbiniai įgūdžiai)“. Seminaro programą parengė Kauno 1-osios muzikos mokyklos smuiko mokytojos ekspertės Loreta Krivaitienė ir Violeta Polianskienė. Ši programa aktuali visiems muzikos mokyklų mokytojams, suteikianti galimybę įgyti daugiau žinių apie muzikos svarbą jauno žmogaus asmenybės formavime, užsibrėžto tikslo siekimą, apie jaunųjų muzikantų ugdymo metodus bei jų įvairovę.

Seminare gausiai susirinkę šalies mokytojai išklausė keturis pranešimus. Mokytoja Loreta Krivaitienė skaitė pranešimą „Muzikinio ugdymo poveikis mokinio intelektinei veiklai ir abstrakčiam mąstymui“. Mokytoja detaliai analizavo dabartinės „alfa“ kartos mokinių bruožus, charakterio ypatumus ir išskirtinumą. Pranešime mokytoja akcentavo ypatingą meninio ugdymo svarbą asmenybės vystymuisi, intelekto, asmeninės atsakomybės formavimui.

Vyresnysis mokytojas Darius Vasiliauskas paruošė pranešimą „Muzikos mokyklos įtaka vaiko ugdymui“. Mokytojas teigė, kad muzika yra viena perspektyviausių ateities mokyklos disciplinų. Muzikuojantys vaikai paprastai būna gabesni matematikai, turi geresnį loginį mąstymą. Mokytojas taip pat daug pasakojo apie savo asmeninę patirtį: nueitą muzikinį kelią, pasirinktą profesiją.

Violončelės mokytojos metodininkės Romos Razmienės tema „Kodėl verta groti muzikos instrumentu“. Mokytoja nuosekliai išanalizavo šią temą ir pateikė daug atsakymų į šį klausimą. Pasakojo, kaip mokymasis groti muzikos instrumentais lavina ne tik kūrybinius gebėjimus, bet ir skatina smegenų veiklą, lavina asmenines, būdo savybes, mažina stresą.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus smuiko vyresnioji mokytoja Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė pranešime analizavo temą „Pamokų planavimas ir organizavimas dabartiniams pradedantiesiems smuikininkams“. Pasidalino savo patirtimis, kaip prisitaikyti prie vis greitėjančių visuomenės poreikių kaitos muzikos mokyme, grojimo įgūdžių formavime.

Seminare vyravo nuoširdi darbinė atmosfera. Aktualios seminaro temos suteikė klausytojams galimybę peržiūrėti savo praktikoje naudojamus metodus ir atradimus. Įgytos kompetencijos, kitoks požiūris į šiuolaikinį mokinį, manau, suteiks galimybę pritaikyti šias žinias savo darbe.

Seminarą vedė mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė

Parengė: mokytoja ekspertė Diana Galdikienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas