Mokinių lankomumo žymėjimo sistema

Kauno 1-oji muzikos mokykla diegia popamokinių veiklų lankomumo apskaitai vykdyti sukurtą sistemą, skirtą Neformaliojo vaikų švietimo ar sporto veiklas vykdančioms įstaigoms.

Sistema skirta sistemingai popamokines veiklas vykdančių įstaigų užimtumo bei vaikų lankomumo, apskaitai. Sistemos savininkas ir duomenų valdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Sistemos naudotojai ir duomenų tvarkytojai – biudžetinės įstaigos (neformalaus vaikų švietimo ir sporto ugdymo įstaigos).

Pagrindiniai sistemos tikslai:

  • pagerinti įstaigų teikiamų paslaugų bei vartotojų aptarnavimo kokybę;
  • vykdyti veiklų užimtumo ir lankomumo apskaitą, įstaigų patalpų faktinę panaudojimo apskaitą,
  • užtikrinti tinkamą neformaliojo vaikų švietimo tikslinių lėšų panaudojimą.

Kauno 1-oji muzikos mokykla, įpareigota savo steigėjo – Kauno miesto savivaldybės, prašo susipažinti su diegiamos sistemos aprašymu – https://lankomumas.kaunas.lt/info bei pasirašyti (arba ne) įsipareigojimą dėl elektroninio mokinio pažymėjimo ar “Žiogas” kortelės atsinešimo į vykstančias pamokas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

Įsipareigojimo forma parsisiuntimui:


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas