Mokinių lankomumo žymėjimo sistema

Kauno 1-oji muzikos mokykla diegia popamokinių veiklų lankomumo apskaitai vykdyti sukurtą sistemą, skirtą Neformaliojo vaikų švietimo ar sporto veiklas vykdančioms įstaigoms.

Sistema skirta sistemingai popamokines veiklas vykdančių įstaigų užimtumo bei vaikų lankomumo, apskaitai. Sistemos savininkas ir duomenų valdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Sistemos naudotojai ir duomenų tvarkytojai – biudžetinės įstaigos (neformalaus vaikų švietimo ir sporto ugdymo įstaigos).

Pagrindinis sistemos tikslai:

pagerinti įstaigų teikiamų paslaugų bei vartotojų aptarnavimo kokybę;
vykdyti veiklų užimtumo ir lankomumo apskaitą, įstaigų patalpų faktinę panaudojimo apskaitą,
užtikrinti tinkamą neformaliojo vaikų švietimo tikslinių lėšų panaudojimą.

Kauno 1-oji muzikos mokykla, įpareigota savo steigėjo – Kauno miesto savivaldybės, prašo susipažinti su diegiamos sistemos aprašymu – https://lankomumas.kaunas.lt/info bei pasirašyti (arba ne) įsipareigojimą dėl elektroninio mokinio pažymėjimo ar “Žiogas” kortelės atsinešimo į vykstančias pamokas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas