Versija neįgaliesiems
Loading

Seminaras „Smuiko šeimos instrumentų pedagogikos kelias“

2022 metų sausio 24 dieną Kauno švietimo inovacijų centre vyko Kauno miesto stygininkų seminaras „Smuiko šeimos instrumentų pedagogikos kelias“. Seminaro programą paruošė Kauno 1-osios muzikos mokyklos smuiko mokytojos: mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė ir mokytoja metodininkė Audronė Tamulienė. Mokytojos, nežiūrint nestabilios padėties šalyje dėl Covid’o, pasiryžo seminarą organizuoti ne nuotoliniu būdu, o pakviesti kolegas į KŠIC salę, kur galėtų gyvai pabendrauti, aptarti problemas, pasidžiaugti pasiekimais ir būdais, kurie padėjo išgyventi sunkų pandemijos laikotarpį. Nudžiugau pamačiusi, kad kiekvienas dalyvis atėjo pakilios nuotaikos, nežiūrint veidą dengiančio respiratoriaus, besišypsantis, akims nematoma, bet juntama šypsena. Visi bendravo, juokavo, pasakojo įvairius nutikimus. Mačiau – žmonės pasiilgo žmonių. Kolegai reikia kolegos. O ką jau bekalbėti apie mokinio ir mokytojo santykį.

Mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė skaitė pranešimą „Smuiko mokyklos. Nuo A. Corelli iki šiandien“. Be abejo, tai labai plati tema. Mokytoja detaliai išanalizavo smuiko mokyklos raidą, pagrindinius jos atstovus ir jų įtaką grojimo smuiku menui. Pranešimą baigė pasaulinio smuiko pedagogo Zacharo Brono citata iš interviu „Pedagogas iš pašaukimo“. Citata parodančia mokytojo darbo svarbą ir amžinumą: „O juk pedagogo talentas yra dar retesnis nei solisto. Užtat muzikos pasaulyje ir kalbama apie didžiąsias mokyklas“.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Kristina Katavičiūtė pranešime „Integruotas muzikinis ugdymas“ apžvelgė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo problemas, pasiūlė būdus jų sprendimui, akcentavo, kad mokinys negali pamokoje nuobodžiauti: mokytojas turi kūrybiškai derinti ar keisti mokiniui pabodusias užduotis. Taip pat pristatė naujausius mokslo technikos pasiekimus pedagogikoje, dirbtinio intelekto panaudojimą.

Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos violončelės mokytoja metodininkė Asta Krištaponienė pranešime „Klasicizmo epochos kūrinių pritaikymas ugdymo programos repertuare violončelei“ nuosekliai išanalizavo violončelės kaip muzikos instrumento raidą ir pedagoginį repertuarą rašytą šiam instrumentui, ar kūrinius rašytus kitiems instrumentams ir vėliau pritaikytus violončelei. Mokytoja paminėjo klasicizmo epochos violončelininkus turėjusius didelės įtakos tolimesniam violončelės, kaip solinio instrumento populiarumui.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytojas Darius Vasiliauskas skaitė pranešimą „Muzikos mokyklos vaidmuo vaiko ugdyme“. Pranešime analizavo šiandienos ugdymo problemas, mokinio, mokinio tėvų ir mokytojo lūkesčius.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus vyr. mokytoja Jurgita Gelūnaitė – Tervydienė skaitė pranešimą „Pradinis jaunojo smuikininko virtuozinės technikos lavinimas“. Mokytoja pažymėjo, kad jaunojo smuikininko techninių įgūdžių formavimui reikia daug dėmesio skirti nuo pat pirmųjų mokymo metų, siekti maksimalaus, toje amžiaus grupėje įmanomo pasiekti, tikslumo, muzikos atlikimo suvokimo.

Seminarą vedė mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė

Seminaras baigėsi. Kolegos dar ilgai nesiskirstė: dalijosi įspūdžiais, tęsė nebaigtas diskusijas, kūrė ateities planus. Iki naujų susitikimų.

Parengė: mokytoja ekspertė Diana Galdikienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas