Sveikiname mokytojus!!!

 

 

 

Švietimo sistema yra reikšminga mūsų visuomenėje, kadangi švietimas tai asmens, visuomenės ateitis, kuri perduoda vertybes, daro žmogaus gyvenimą darnesnį, kultūringesnį bei prasmingesnį.

Mūsų visuomenėje vis dažniau girdime žodį „kvalifikacija“ ir „kvalifikuotas mokytojas“, tačiau ne kiekvienas suprantame šių sąvokų reikšmę. Kvalifikacija – tai „darbuotojo tam tikros profesijos, specialybės įvaldymo laipsnis, specialių žinių ir darbo įgūdžių visuma, kurią įgijęs žmogus gali kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos rūšies darbą.

Sveikiname Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus pasiekus naujų pedagoginių aukštumų! 2021 metų gruodžio 9 dienos MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO metu

SVETLANA MAŽEIKIENĖ tapo

FORTEPIJONO MOKYTOJA EKSPERTE

JANĖ MACEVIČIENĖ tapo

AKORDEONO MOKYTOJA EKSPERTE

DOMANTAS MILIUS tapo

FORTEPIJONO MOKYTOJU EKSPERTU

MIGLĖ CHMIELIAUSKAITĖ tapo

TEORINIŲ DALYKŲ MOKYTOJA METODININKE

TOMAS RAZMUS tapo

VYR. SAKSOFONO MOKYTOJU

NATALIYA TERESHCHENKO tapo

VYR. FORTEPIJONO MOKYTOJA

“Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais – skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską” – V. Hugo

Parengė: mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas