Pažangių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese

Spalio 13 dieną ZOOM platformoje vyko Kauno Švietimo Inovacijų Centro, Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos organizuotas seminaras „Pažangių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“. Aktuali tema sulaukė didelio mokytojų dėmesio. Jame pranešimus skaitė mokytojai iš Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos, Garliavos muzikos mokyklos, Kauno Miko Petrausko Scenos menų mokyklos ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos.

Mūsų mokyklą atstovavo mokytojai Kristina Katavičiūtė, Diana Galdikienė, Inga Raginienė, Klementina Beinarytė-Dautartienė ir Giedrė Bankietienė. Seminarą puikiai moderavo mokytoja ekspertė Diana Galdikienė.

Mokytojai skaitė pranešimus apie efektyvių metodų taikymą pamokose, apie žymiausių muzikos pedagogikos novatorių idėjas ir jų pritaikymą praktikoje, vizualizacijos svarbą, ugdant jaunąjį muzikantą. Buvo taip pat kalbama apie mokymosi motyvacijos ir psichologinio mokinių paruošimo konkursams problemas, pedagogo asmeninės praktikos reikšmę ugdymo procese.

Nuotoliniai seminarai jau tampa įprasti mūsų gyvenime, mokytojai puikiai dėstė savo mintis, dalinosi skaidrėmis ir vaizdo įrašais. Tai padėjo plėtoti mokytojų kompetencijas gilinantis į pažangių mokymo metodų taikymą ugdymo procese. Nuoširdi atmosfera ir aktualios seminaro temos suteikė mokytojams galimybę naujas idėjas ir metodus pritaikyti savo praktiniame darbe bei apibendrinti ir susisteminti įgytas kompetencijas.

Parengė: mokytoja metodininkė Inga Raginienė ir vyr. mokytoja Giedrė Bankietienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas