Įdiegtas el. dienynas

Elektroninio dienyno, kaip ir anksčiau įprasto popierinio dienyno, pagrindinė funkcija – kaupti duomenis apie mokinių mokymosi pasiekimus: fiksuoti pažymius, lankomumą, pamokų turinį. Tačiau dabar – Jūs, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių tėveliai, kasdien galėsite stebėti savo vaikų lankomumą, pažangumą, mokomų dalykų mokytojų informaciją ir pranešimus. Mokytojams sumažėja darbo krūvis ir popierizmas – nebereikia tikrinti ir pildyti pasiekimų knygelių, daugiau dėmesio skiriama pamokos turiniui.

Naujiena 188

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai jau įvertino elektroninio dienyno privalumus, nes gali glaudžiau bendrauti su tėvais, pateikti jiems daugiau informacijos apie vaikų muzikinį ugdymą. Tačiau dienynas neturi tapti tik popierinio dokumento pakaitalu, kuriame fiksuojami vien mokinių pasiekimai ir perteikiama informacija tėvams. Stengsimės plačiau išnaudoti elektroninio dienyno galimybes.

Elektroninių dienynų teikiami privalumai tikėtina, kad paskatins Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus aktyviau taikyti informacines komunikacines technologijas kitose mokyklos gyvenimo srityse.

Kauno 1-oji muzikos mokykla naudojasi “MANO DIENYNAS”. Kilus neaiškumams ar klausimams, prašome rašyti už dienyno priežiūrą atsakingai fortepijono mokytojai metodininkei JOLANTAI SNUDAITIENEI – jolanta@pirmamuzikos.lt

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Elektroninio dienyno, kaip ir anksčiau įprasto popierinio dienyno, pagrindinė funkcija – kaupti duomenis apie mokinių mokymosi pasiekimus: fiksuoti pažymius, lankomumą, pamokų turinį. Tačiau dabar – Jūs, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių tėveliai, kasdien galėsite stebėti savo vaikų lankomumą, pažangumą, mokomų dalykų mokytojų informaciją ir pranešimus. Mokytojams sumažėja darbo krūvis ir popierizmas – nebereikia tikrinti ir pildyti pasiekimų knygelių, daugiau dėmesio skiriama pamokos turiniui.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai jau įvertino elektroninio dienyno privalumus, nes gali glaudžiau bendrauti su tėvais, pateikti jiems daugiau informacijos apie vaikų muzikinį ugdymą. Tačiau dienynas neturi tapti tik popierinio dokumento pakaitalu, kuriame fiksuojami vien mokinių pasiekimai ir perteikiama informacija tėvams. Stengsimės plačiau išnaudoti elektroninio dienyno galimybes.

Elektroninių dienynų teikiami privalumai tikėtina, kad paskatins Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus aktyviau taikyti informacines komunikacines technologijas kitose mokyklos gyvenimo srityse.

Kauno 1-oji muzikos mokykla naudojasi “MANO DIENYNAS”. Kilus neaiškumams ar klausimams, prašome rašyti už dienyno priežiūrą atsakingai fortepijono mokytojai metodininkei JOLANTAI SNUDAITIENEI – jolanta@pirmamuzikos.lt

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas