VII respublikinio akordeono muzikos festivalio „Laiko ritmu“ atgarsiai

Jau septynerius metus kasmet Kauno 1-oji muzikos mokykla inicijuoja ir organizuoja respublikinį akordeono muzikos festivalį „Laiko ritmu“. Festivalyje dalyvauja Lietuvos muzikos/meno mokyklų ir gimnazijų mokiniai, mokytojai. Net 2021 metais, kai dėl pandemijos buvo sustabdyti renginiai, organizatoriai sugebėjo nuotoliniu būdu įvykdyti savo sumanymą ir nenutraukti tradicijos.

Šiais metais festivalio renginiai vyko kovo 5 dieną. Buvo malonu priimti svečius iš įvairių Lietuvos regionų ir miestų: Vilniaus, Šiaulių, Kėdainių, Alytaus, Plungės, Marijampolės, Elektrėnų, Pasvalio, Rudaminos, Prienų, Klaipėdos r., Gargždų, Naujosios Vilnios ir gausų būrį iš Kauno miesto ir rajono.

Dalyvių amžius labai įvairus – nuo 7 iki 17 metų. Iš viso dalyvavo 58 mokiniai, kuriuos festivaliui ruošė virš 30 mokytojų.

Mano, ilgametės akordeono mokytojos darbas ir patirtis, leidžia pastebėti, kad net esant sudėtingomis ugdymui sąlygomis (pandemija, karantinas, nuotolinis ugdymas, sergamumas ir kt.), lyginant su ankstesniais metais, mokinių grojimo lygis gerokai išaugęs. Labai džiugu, kad Kauno 1-osios muzikos mokyklos visi akordeono skyriaus mokytojai paruošė po 2-3 mokinius, kurie puikiai muzikavo, interpretavo atliekamą programą ir pateisino mokyklos aukštą grojimo lygį.

Gerai jautėsi svečiai, atvykę į atnaujintą Kauno 1-ąją muzikos mokyklą, išpuoselėtą Didžiąją salę. Už tai dėkingi ir dalyviai, ir mes – mokytojai, mokyklos direktoriui Mindaugui Labanauskui. Festivalis buvo puikiai organizuotas ir pravestas dėl jo vadovų – mokytojos ekspertės Redos Labanauskienės ir metodininko Mariaus Laurynaičio pastangų bei sklandaus visų akordeono skyriaus mokytojų darbo.

Vienas iš svarbiausių festivalio tikslų, skatinti groti lietuvių bei kitų šalių kompozitorių originaliai akordeonui parašytus kūrinius.

Skambėjo įvairių žanrų, stilių originalūs kūriniai – pradedant polkomis, valsais, fokstrotais, tango, baigiant siuitomis, sonatinomis ir įvairiomis pjesėmis. Mokymosi procese svarbią vietą užima koncertinė praktika, ji skatina mokymosi motyvaciją, formuoja kūrinio išpildymo, perteikimo įgūdžius, taip pat labai svarbu išgirsti bendraamžius.

Festivalio metu, Kauno 1-oji muzikos mokykla bendradarbiaudama su Kauno švietimo inovacijų centru organizavo mokytojams seminarą „Įvairių stilių ir epochų kūrinių interpretacija ir atlikimo ypatumai grojant akordeonu“.

Tai dar vienas iš festivalio tikslų – plėsti akordeono mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą, siekiant profesinio ir meninio tobulėjimo. Lektorius Daniel Rozov, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, atvirose pamokose pasidalino savo profesinėmis žiniomis – kaip perteikti ir interpretuoti polifoninę, klasikinę, šiuolaikinę pramoginę muziką. Įdomios diskusijos ugdymo akordeonu klausimais vyko ne tik seminaro metu, bet ir po jo individualiuose pokalbiuose prie kavos puodelio.

Na, o mokiniams buvo organizuota įdomi edukacinė programa Kauno muziejaus Tautinės muzikos skyriuje. Čia jie turėjo galimybę susipažinti su įvairiais lietuvių liaudies muzikos instrumentais ir šiuolaikine folklorinės muzikos kryptimi – post-folkloru. Klausėsi muzikos įrašų, dalyvavo interaktyvioje pramogoje – sutartinių karaokė.

Akordeono muzikos festivalis „Laiko ritmu“ baigėsi. Dalyviai išsiskirstė, bet geri prisiminimai liks, nes visi buvo ne tik maloniai sutikti, bet ir apdovanoti: mokiniams įteikti festivalio medaliai, padėkos raštai už dalyvavimą, mokytojams – padėkos už mokinių paruošimą festivaliui. Laikas jau vėl ima sukti ratą ir nepastebėsime, kaip ruošimės VIII akordeono muzikos festivaliui „Laiko ritmu“.

Tegul tai, kas festivalyje išgirsta, išklausyta, sužinota, tiesia kelią gražiam ir prasmingam tikslui – mokinių muzikiniam ugdymui.

Parengė: mokytoja ekspertė Marija Martinkienė (festivalio „Laiko ritmu“ iniciatorė)


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas