Kauno 1-oji muzikos mokykla skelbia papildomą mokinių priėmimą!

Kauno 1-oji muzikos mokykla skelbia papildomą mokinių priėmimą!

Muzikinių gebėjimų patikrinimas ir pokalbis vyks rugsėjo 8-9 dienomis 16, 17, 18 val.

Kviečiame vaikučius rinktis fortepijoną, akordeoną, chorinį dainavimą, smuiką, klarnetą, trimitą, tūbą, tromboną, kankles, birbynę, etninę muziką, parengiamąją klasę.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos filialuose turite galimybę mokytis:

P.Mašioto pradinės mokyklos patalpose – fortepijono klasėje.

Palemono gimnazijos patalpose – smuiko, etninės muzikos klasėse.

J.Dobkevičiaus progimnazijos patalpose – smuiko, akordeono,

klarneto, trimito, kanklių, birbynės, chorinio dainavimo, parengiamojoje klasėse.

Vileišių mokyklos patalpose – fortepijono, kanklių, birbynės klasėse.

Prašyme būtinai pažymėkite, kuriuo laiku norėsite atvykti.

Muzikinių gebėjimų patikrinimas vyks Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Dokumentus: gimimo liudijimo kopiją, tėvų prašymą (prašymo formą rasite internetinėje mokyklos svetainėje https://www.pirmamuzikos.lt/priemimas/) siųskite el. paštu info@pirmamuzikos.lt

Į visus klausimus mielai atsakys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Derbutienė tel. 8 37 42 28 47, el. paštas: rasa39@gmail.com

Laukiame Jūsų!

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas