Padėka visiems prisidėjusiems

KMieli mokytojai,

Džiaugiamės tokia puikia Kauno 1-osios muzikos mokyklos komanda, kuri sugebėjo taip sparčiai reaguoti į susidariusią situaciją ir per mažiau kaip dvi savaites pilnavertiškai pasirengti NUOTOLINIO UGDYMO procesui!!!

DIDŽIAUSI NUOPELNAI tenka mūsų, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, internetinio puslapio bei visos muzikos mokyklos estetinio – meninio įvaizdžio autorei A U R Ė J A I JUCEVIČIUTEI bei mūsų internetinio puslapio administratoriui V Y Č I U I MATULIONIUI. Šių žmonių dėka turime estetiškiausią ir išsamiausią internetinį muzikos mokyklos puslapį, dėl kurio drąsiai galime patvirtinti PIRMOSIOS muzikos mokyklos vardą.

DIDŽIAUSIA PADĖKA tenka ir mūsų muzikos mokyklos MUZIKOS ISTORIJOS disciplinos mokytojams – Jūratei KARALEVIČIENEI, Birutei LANDSBERGYTEI, Eglei VALANTINIENEI bei SOLFEDŽIO disciplinos mokytojams – Miglei CHMIELIAUSKAITEI, Rimutei BRILIENEI, Aldonai DEGUTIENEI, Ilonai EITMANTIENEI, Ritai GIRDAUSKIENEI, Eglei GUČAITEI, Reginai KRIŠČIŪNEI, Loretai ŠILEIKYTEI, Dainai ŠLIUŽELYTEI, Arūnui VAŽINSKUI.

DĖKOJAME mokytojoms ekspertėms Editai MATULIONIENEI ir Rasai RASIMAVIČIENEI, kurios taip noriai ir entuziastingai pateikė savo rekomendacijas dėl NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO organizavimo su tokiais puikiai praktiniais pavyzdžiais.

Jei kito tipo ugdymo įstaigos ir buvo pasiruošusios organizuoti nuotolinio ugdymo procesą, tai meniniame ugdyme, visos šalies mastu, tai buvo tuščias teorinis ir praktinis laukas… iki šiol.

DŽIAUGIAMĖS, kad tokių profesionalių – JŪSŲ VISŲ, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojų ryžtu, entuziazmu ir iniciatyva sukūrėme sistemą NUOTOLINIAM UGDYMO PROCESUI. Ilgainiui ji plėsis, tobulės. O šiuo etapu – turime puikų atspirties tašką būti nepasimetusiems esamoje situacijoje, o toliau tęsti tai ką veikėme tiesioginių pamokų metu.

SUPRANTAME, kad tokia situacija ir nauja ugdymo proceso organizavimo forma gali kelti stresą mokytojams bei mokiniams. Bet mes visi turime mokėti prisitaikyti ir būti lanksčiais. Peržengdami savo komforto zonos ribas augame kaip asmenybės, PEDAGOGAI bei pilnaverčiai visuomenės nariai.

Ištvermės ir sveikatos Jums visiems!
Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius
M i n d a u g a s L a b a n a u s k a s

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas