Respublikinio Balio Dvariono konkurso laureatai

 

 

Pasidalindamas ypatinga muzikos ir meno svarba ir prasme, kompozitorius, profesorius Balys Dvarionas (1904-1972) savo paskutiniais gyvenimo metais norėjo aplankyti visas Lietuvos muzikos mokyklas.

1974 m. žmonos, pianistės Aldonos Smilgaitės-Dvarionienės, kompozitoriaus Juliaus Andrejevo ir pianisto, B. Dvariono mokinio iniciatyva pradėtas Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas gyvuoja ir šiandien. Ir štai jau 46 metai, kai konkursas tarsi pratęsia kompozitoriaus susitikimą su vaikais. Per ilgus gyvavimo dešimtmečius šis renginys įsitvirtino Lietuvos kultūriniame gyvenime ir tapo viena gražiausių muzikos švenčių mūsų krašte. Atlikdami Balio Dvariono kūrinius, mokiniai ir mokytojai prisimena ir pagerbia kūrėją.

Tai ir vienintelis Lietuvoje šalies konkursas-tarptautinės Europos jaunimo muzikos konkursų sąjungos (EMCY) narys-organizaciniame, kūrybiniame ir vertinimo komisijos darbe laikomasi EMCY kokybės reikalavimų, pritaikoma geriausia Europos muzikinių tradicijų patirtis.

Šiame XXI –ąjame, kas dvejus metus vykstančiame, nacionaliniame konkurse, šiais metais saviraiškos ugdymo kategorijoje dalyvavo apie 70 jaunųjų stygininkų iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Jaunųjų stygininkų atlikimą vertino komisija: pirmininkas Petras Radzevičius LMTA styginių katedros profesorius, nariai – profesorius Jurgis Dvarionas (LMTA), profesorius Raimondas Butvila (VDU MA), mokytoja ekspertė Irina Kirzner (Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokykla), mokytoja ekspertė Tatjana Kuc (Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla). Konkurse B grupėje dalyvavo 33 stygininkai, iš jų tik 8 buvo įvertinti laureato diplomu. Labai malonu, mūsų mokyklos jaunasis smuikininkas ROKAS DIRŽYS, kurį paruošė mokytoja ekspertė Diana Galdikienė, koncertmeisterė ekspertė Dalia Jatautaitė, puikai atliko sudėtingus kūrinius ir tapo LAUREATU.

Pianistų saviraiškos ugdymo kategorijoje A amžiaus grupėje dalyvavo DAUGIRDAS STANKUS (mokytoja-metodininkė Jovita Vaičiulienė) bei B amžiaus grupėje BRIGITA ZAVARSKYTĖ (mokytoja ekspertė Edita Matulionienė). Abu mokiniai tapo LAUREATAIS. O Brigita, dar ir pelnė nominaciją už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą.

Juos vertino: pirmininkas Aleksandras Jurgelionis-fortepijono dėstytojas, vienas B. Dvariono konkursų iniciatorių, nariai – profesorius Jurgis Dvarionas (LMTA), Regina Jurkonienė (Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė), meno dr. Gabrielė Kondrotaitė (LMTA ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytoja-ekspertė), Virginija Ruzgienė (Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos spec. fortepijono skyriaus vadovė).

Dvarionas, ne kartą vertinęs muzikantus įvairiuose konkursuose nemėgo dalyvių diferencijavimo. „Gyvas muzikavimas nedėliojamas tarsi daiktai į lentynas“ teigdavo kompozitorius. „Tas aukščiau, o anas žemiau, šis pirmesnis, o kitas paskesnis.“ Todėl šiame konkurse tapę atlikėjai neskirstomi pagal eiliškumą, visi jie – laimėtojai.

Šimtai vaikų yra tapę šio konkurso nugalėtojais. Jų pats didžiausias laimėjimas – tai MUZIKA, kuri tapo jų likimu.

Paruošė: mokytoja ekspertė Diana Galdikienė ir mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas