Projektas „Pažintis su klavišiniais instrumentais. Vargonai“

 

2020 m. sausio 13 dieną Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje mūsų 8 klasės mokiniams pirmą kartą mokyklos istorijoje buvo sudaryta galimybė susipažinti ir pagroti didžiausiais, vertingiausiais istoriniais vargonais. Romantiniai, trijų manualų ir 63 registrų vargonai ilgiau nei šimtmetį buvo didžiausi Lietuvoje. Tai taip pat vienas didžiausių romantinio stiliaus instrumentų Baltijos jūros rytinės pakrantės regione. Vargonus 1882 m. pastatė Vilniaus vargonų meistras Juozapas Radavičius. Tai įspūdingiausias jo instrumentas. Juozas Naujalis šiuo instrumentu vargonininkavo ir vadovavo chorui iki pat mirties 1934 m. Po J. Naujalio arkikatedros vargonininku tapo Guliokas, o nuo 1946 metų vargonininko ir choro vadovo pareigas perėmė kompozitorius Pranciškus Beinaris. Šiuose baruose jis dirbo daugiau kaip pusšimtį metų, vėliau pasitelkdamas ir savo vaikus Arnoldą, Aretą, Danguolę. Beinaris ypatingai puoselėjo vargonus, derindavo prieš pagrindines liturgines šventes, tvarkydavo, remontuodavo vargonų mechaniką, nuolat atlikdavo instrumento profilaktiką. 1973-1975 m. vadovavo dalinei restauracijai, kurią atliko darbų vadovas R. Gučas, restauratoriai K. Gečas, J. Šleinys, B. Vasiliauskas. Šiuos vargonus P. Beinaris puoselėjo iki 2003 m., o nuo 2011 m. vargonų atgimimu rūpinosi Dalia Jatautaitė. Jos didelio darbo, pasiaukojimo rengiant koncertus, festivalius, ieškant rėmėjų dėka, 2016 m. bazilikos vargonai buvo restauruoti galutinai. Tiek pagal savo skambesį, tiek pagal struktūrą, šis instrumentas gali būti laikomas svarbiausiu Lietuvos vargonų kultūroje nuo vargonų kultūros pradžios Lietuvoje.
Prisilietimas prie šio instrumento buvo didelė dovana mūsų mokyklos mokiniams, kurią suteikė nuostabios sielos, paprastumo, mylinti savo darbą puiki asmenybė Dalia Jatautaitė. Ji vargonininkė, pianistė, pedagogė, apdovanota II laipsnio Santakos garbės ženklu, paskelbta „Metų kauniete 2016“. Kaip vargonininkė solistė koncertavo JAV, Kanadoje, daugelyje Europos šalių, dalyvavo įvairiuose festivaliuose. Jos iniciatyva įkurta viešoji įstaiga „Kauno religinės muzikos centras“, kuris vykdo įvairius klasikinės muzikos projektus Lietuvos regionuose. Kauno miesto 600 metų jubiliejaus proga D. Jatautaitė įgrojo CD, kuriame įamžino Kauno arkikatedros bazilikos vargonus. Dalia Jatautaitė daug pasakojo apie instrumentą, iliustravo, o taip pat leido apžiūrėti vargonų vidaus struktūrą. Nuostabi akustika, nepaprastas spalvų grožis, didybė – tai galėjo pajusti mūsų mokyklos auklėtiniai ir jų mokytojai. Vargonuojant D. Jatautaitei ir mūsų mokiniams girdėjosi katedroje besilankančių ekskursantų aplodismentai.
Parengė: vyresnioji mokytoja Irena Sajenko

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas