Versija neįgaliesiems
Loading

Kalėdinis koncertas Kauno miesto filharmonijoje

Vienas žymiausių anglų romano žanro kūrėjų Čarlzas Dikensas apie šv. Kalėdas yra rašęs:

“Apie Kalėdas visada galvojau kaip apie gerą laiką: mielą, atleidžiantį, gailestingą, malonų laiką – vienintelį tokį, kurį žinočiau per visus ilgus kalendorinius metus, kai vyrai ir moterys atrodo tarsi susitarę laisva valia atveria savo uždarytas širdis, ima galvoti apie žemiau nei jie stovinčius žmones, tarsi jie visi būtų bendrakeleiviai kapo link, o ne kitos rūšies būtybės, keliaujančios kitomis kryptimis. Todėl, nors ši šventė niekada nepapildė nei auksu, nei sidabru mano kišenės, manau, kad ji padarė mane gerą ir toliau darys mane gerą; ir aš sakau, telaimina ją Dievas!”.

Kaip ir kiekvienais metais, Kauno 1-sios muzikos mokyklos šv. Kalėdų koncertas įvyko Kauno miesto filharmonijoje, į kurią gruodžio 9 dieną susirinko pilna salė klausytojų, kurių kišenių ši šventė nepapildė auksu ar sidabru (kaip ir pono Dikenso), tačiau tikrai praturtino dvasiškai besiklausant jaunųjų muzikantų atliekamų kūrinių.

O klausytis buvo iš tiesų ko: koncerto metu klausytojai išgirdo net vienuolika muzikos mokyklos ansamblių.

Koncertą pradėjo Kauno 1-sios muzikos mokyklos choro pasirodymas, kuris, diriguojant mokytojai metodininkei Aistei Bagočienei skambiai atliko V. Miškinio “Pasaką apie debesėlį” bei lyriškąsias M. Martinkėno “Snaiges”. Chorui profesionaliai pritarė vyresnioji koncertmeisterė Nataliya Tereshchenko.

Instrumentinis trio, kurį sudarė smuikininkas Justas Sabastijanskas, akordeonistas Tadas Demidavičius bei pianistė Eglė Budrytė klausytojus sužavėjo linksmos nuotaikos J. Derbenko kūriniu “Intermezzo in country style”. Trio paruošusios mokytojos ekspertės Kristina Katavičiūtė, Reda Labanauskienė bei mokytoja metodininkė Ramutė Pečeliūnienė puikiai sugebėjo perteikti kūrinio atlikimo stilistiką mokiniams.

Loretos Krivaitienės vadovaujamas Jaunesniųjų klasių styginių instrumentų ansamblis su polėkiu perteikė itališkų melodijų prisodrintą neapoliečių liaudies dainą “Santa Lucia”, kuriai profesionaliai santūriai akompanavo Živilė Kudirkaitė.

Įpusėjus koncertui klausytojai mėgavosi ramesnės muzikinės minties kūriniais: kalėdine giesme “Blizga žvaigždė” bei A. Klovos “Bernelis gimė Betliejui”, kuriuos atliko chorinio dainavimo specialybės Jaunių choras vadovaujamas mokytojos metodininkės Jūratės Jaudegytės. Kūriniams profesionaliai akompanavo koncertmeisteris metodininkas Dalius Mintaučkis bei solo partiją grojo fleitininkė Simona Matelytė, kurią paruošė mokytoja metodininkė Agnė Sipavičinė.

Koncerte pasirodė ir gitaristų ansamblis, vadovaujamas I. Raginienės, kuris atliko P. Svobodos “Mondo rondo”. Ansambliui akompanavo Paulius Radomskis, kurį paruošė vyresnysis mokytojas Artūras Macas.

Koncerto žiūrovai įdėmiai klausėsi vyresniojo mokytojo Narimanto Murausko vadovaujamo birbynininkų ansamblio, kuris iš filharmonijos balkono atliko jo paties kūrybos “Vakaro šokį”. Mokytojo Narimanto sukurtas kūrinys pasižymėjo turtinga harmonija bei puikiu kūrinio formos išpildymu. Tikimės, kad tai nėra sporadiškas kūrybos pliūpsnis mokytojo veikloje, ir ateityje klausytojai turės galimybę išgirsti daugiau mokytojo Murausko kūrinių. Klausantis profesionalaus jaunųjų birbynininkų atlikimo jautėsi didelis ir tautiškai gilus pačio instrumento grojimo specifikos supratimas.

Kanklininkių ir etninės muzikos ansamblis, vadovaujamas Onutės Šikšnienės, Ramunės Pečiulienės, Dalios Čižinauskienės, Laimos Proškutės, Linos Murauskienės, Birutės Nemčinskienės, Evelinos Butienės bei Rasos Šukienės, atliko liaudies dainą “Lek gerve”. Kurią aranžavo buvęs muzikos mokyklos ilgametis solfedžio mokytojas Arūnas Genys.

Džiugu, kad tiek vyresniojo mokytojo Narimanto Murausko birbynininkų ansamblis, tiek kanklininkių ir etninės muzikos ansamblis taip svariai prisideda prie lietuvių tautinės muzikos ir instrumentų propagavimo. Tokie ansambliai, jų profesionalus muzikos kūrinių atlikimas bei gausūs klausytojų aplodismentai tik dar kartą įrodo, koks svarbus yra tautinės muzikos puoselėjimas ir kultivavimas koncertinėje praktikoje, kuris svariai prisideda prie jaunųjų muzikantų bei klausytojų tautinio identiteto formavimosi.

Vėliau klausytojai mėgavosi charizmatiškosios ir niekada šmaikštaus žodžio nestokojančios mokytojos Kristinos Dabravolskaitės vadovaujamu akordeonistų orkestru, kuris atliko D. Elingtono “Karavaną”. Prie tobulo kūrinio išpildymo prisidėjo ir orkestrui akompanavęs vyresnysis koncertmeisteris Domantas Milius, bosiniu akordeonu iliustravęs mokytojas metodininkas Marius Laurynaitis bei ypatingai tiksliu kūrinio ritmo keliu vedęs mušamųjų instrumentų mokytojas Justinas Rimas.

Atkurtas styginių instrumentų orkestras, diriguojant Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentui Rokui Generauskui, atliko A. L. Webberio “Pie Jesus” bei P. Warlocko “Basse dance”. Daugiau kaip 60 stygininkų orkestrą, pasižymėjusį ypatingai švariu harmoniniu atlikimu sėkmingam pasirodymui paruošė mokytojos ekspertės Kristina Katavičiūtė, Violeta Polianskienė bei mokytoja metodininkė Dalia Laptevienė. Orkestrui pritarė žymioji ir viena ryškiausių savo kartos koncertmeisterė ekspertė Dalia Jatautaitė.

Vėliau, mokytojo metodininko Arūno Važinskio diriguojamas Fortepijono klasės Jaunučių choras, kuriam pritarė tas pats styginių orkestras, subtiliai ir nuoširdžiai atliko R. Brilienės “Kalėdų dovaną” bei “Laišką žiemai”. Vienu metu ant scenos žiūrovai išvydo daugiau kaip 70 atlikėjų, kuriems akompanavo koncertmeisteris metodininkas Dalius Mintaučkis.

Koncertą nuotaikingomis melodijomis užbaigė mokytojo metodininko Gintauto Kubiliaus vadovaujamas pučiamųjų instrumentų orchestras, kuris klausytojams atliko H. Gietzo “Muzika yra triumfas” bei ritmingąjį melodijų popuri “Latin Gold”.

Klausytojai apsvaigę nuo nuoširdžiai atliktų ansamblių ir solistų muzikinių numerių koncerto atmosferą įamžino nesibaigiančiomis pagyromis jų vaikus ruošusiems mokytojams bei direktoriui Mindaugui Labanauskui. Prie sėkmingo koncerto ypatingai prisidėjo direktoriaus pavaduotoja, mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė.

Taip pat mokyklos bendruomenė sveikina naujame koncertų vedėjų vaidmeny debiutavus mokytojus Eveliną Butienę ir Justiną Butą, kurie betarpiškai ir nuoširdžiai pristatinėjo jaunuosius atlikėjus.

Už tobulai įamžintas koncerto akimirkas nuoširdžiausios padėkos nepailstančiajai mokytojai metodininkei Janei Macevičienei!!!

Parengė: vyresnysis mokytojas Domantas Milius


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas