Forumas „sąmoningas mokinys – misija įmanoma“

Pirmą kartą organizuojamo Forumo iniciatoriai – Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. „Sąmoningas mokinys“ – tema, rodos, visiems seniai suprantama, tačiau visai naujai ir aktualiai skamba šių dienų kontekste, t.y. informacinių technologijų fone, kai tobulėja dirbtinis intelektas, plinta robotizacija.

Kaip tokiomis sąlygomis ruošti mokinį sąmoningam gyvenimo vertės, prasmės pajautimui, kaip ugdyti vertybes, kalbėjo Vilius Sikorskas – Teologijos daktaras, sakralinės muzikos magistras, kunigas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius.

Mindaugas Labanauskas – Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos viceprezidentas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius, remdamasis verslo internetinės prekybos įkūrėjo Jack Maateities įžvalgomis, pasidalino savo mintimis apie tai, kaip svarbu mokykloje formuoti sąmoningo mąstymo įpročius. Nes pasaulis labai keičiasi, profesijos, žinios – sensta. Mokinius turėtume ruošti taip, kad jie mokėtų įsisavinti naują medžiagą, kad matytų pasaulio kaitą

Edita Matulionienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, remdamasi savo turtinga, prasminga patirtimi, gvildeno klausimą, kaip mokinį motyvuoti sąmoningai veiklai. Ir atkreipė dėmesį į mokytojo asmenybę bei mokytojo ryšį su mokinio tėvais.

Arnoldas Beinaris – Punsko muzikos mokyklos ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas, priminė, kad mokytojui svarbu domėtis metodinėmis naujovėmis, siekti naujų impulsų savame darbe, kad jis jau šiandien „mokinio sąmoningumo“ klausimą priartintų prie praktikos.

Renginio moderatorė Eglė Valantinienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos teorinių dalykų mokytoja ekspertė, pastebėjo, koks svarbus mokytojui yra vaiko psichinės raidos pažinimas. Ir kokios svarbios yra psichologinės žinios, kuriomis remiantis jautriai, atsakingai kalbėtume apie emocijų kontrolę, mąstymo įpročius, ir taip ugdytume sąmoningus piliečius, turinčius pasaulio modelio vaizdą be iliuzijų ir mokančius realiai konstruot savo aplinką.

Parengė: mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas