G. Kuprevičiaus koncertų salė!!!

 

Naujiena295 60
Naujiena295 59
Naujiena295 58
Naujiena295 57
Naujiena295 56
Naujiena295 55
Naujiena295 54
Naujiena295 52
Naujiena295 51
Naujiena295 50
Naujiena295 49
Naujiena295 48
Naujiena295 47
Naujiena295 45
Naujiena295 44
Naujiena295 43
Naujiena295 42
Naujiena295 41
Naujiena295 40
Naujiena295 39
Naujiena295 38
Naujiena295 37
Naujiena295 36
Naujiena295 35
Naujiena295 34
Naujiena295 33
Naujiena295 32
Naujiena295 31
Naujiena295 30
Naujiena295 29
Naujiena295 27
Naujiena295 26
Naujiena295 25
Naujiena295 24
Naujiena295 23
Naujiena295 22
Naujiena295 21
Naujiena295 20
Naujiena295 19
Naujiena295 18
Naujiena295 17
Naujiena295 16
Naujiena295 14
Naujiena295 13
Naujiena295 12
Naujiena295 11
Naujiena295 10
Naujiena295 9
Naujiena295 8
Naujiena295 7
Naujiena295 6
Naujiena295 5
Naujiena295 4
Naujiena295 3
Naujiena295 2
Naujiena295 1
Naujiena295 280

G. KUPREVIČIAUS KONCERTŲ SALĖ!!! / GEGUŽĖS 9 D.

Nuo gegužės 5 dienos Kauno 1-osios muzikos mokyklos svarbiausi ir ryškiausi renginiai vyks kompozitoriaus GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS KONCERTŲ SALĖJE!

Muzikos mokyklos didžiajai salei suteikti vieno žinomiausių ir ryškiausių Lietuvos istorijoje kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus vardą – kukli muzikos mokyklos bendruomenės padėka kompozitoriui už daugybę metų trunkantį kūrybinį darbą Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Giedrius Kuprevičius – Kauno 1-osios muzikos mokyklos absolventas, toliau tęsęs profesionaliosios muzikos mokslus – 1968 metais baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. 1966–1975 metais dėstė Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. Taip pat vedė muzikos fakultatyvus Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno technologijos universitete, dėstė aktorių kursui Vilniaus universitete, parengė muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. 1990–1999 metais dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, 2000 metais paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu.

Nuo 1957 metų nuolat skambina Kauno kariljonu, o 1998 metų paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Tarnavo valstybinėse pareigose: Lietuvos kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas (1988-1990), Kauno savivaldybės vicemeras (1992–1993).

Už įvairiapusę veiklą kompozitorius apdovanotas Kauno meno kūrėjų asociacijos premija (2012). 2012 metais kompozitorius taip pat buvo apdovanotas LATGA „Aukso žvaigžde“ ir išrinktas tikruoju Lietuvos mokslų akademijos nariu, tapęs pirmuoju akademiku Lietuvos kompozitorių bendruomenėje. 2014 metais G. Kuprevičius pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

Nuo 1968 metų kompozitorius nuolat bendradarbiauja su Lietuvos spauda, rašo muzikinės publicistikos ir kultūrologijos klausimais žurnaluose „Muzikos barai”, „Santara”, „Humanistika” ir kituose. Yra išleidęs dvi esė knygas – „Atbuli metai” ir „Juk pasakyta”.

Neeilinis įvykis muzikos mokyklos istorijoje buvo pažymėtas koncertu, kuriame garbės svečias, profesorius G. Kuprevičius klausėsi muzikos mokyklos mokinių atliekamų kompozitoriaus sukurtų kūrinių. Koncertą pradėjo JUSTĖ BUBELYTĖ ir UGNĖ GRABLIAUSKAITĖ (mokytoja metodininkė Teresė Nida Zubauskaitė, vyresnioji mokytoja Vida Grigaitienė), kurios atliko “Preliudą M. K. Čiurlionio atminimui”.

Toliau skambėjo „Keturi keisti šokiai” smuikui ir fortepijonui, kuriuos atliko ROKAS DIRŽYS (mokytoja ekspertė Diana Galdikienė) ir BRIGITA ZAVARSKYTĖ (mokytoja ekspertė Edita Matulionienė). Kompozitorius apie šį pjesių ciklą atsimena: Baigiant Valstybinę konservatoriją (1968) egzamine reikėjo įvairių žanrų muzikos. „Keturių keistų šokių“ smuikui ir fortepijonui pirminis pavadinimas buvo kitoks – „Keturi nevykę šokiai“. Tokiu pavadinimu ir atnešiau puikiam smuikininkui, tuo metu konservatorijoje dirbusiam profesoriui Aleksandrui Livontui. Jis pagrojo juos iš lapo ir tarė – „tai kad jie nėra nevykę“ ir pasiūlė pavadinti juos „keistais“. Parodžiau juos tikėdamas, kad duos kokiam studentui pagriežti. O jis ir sako – „kodėl studentui? Jie nesugros taip, kaip reikia“. Baigiamajame kompozicijos egzamine su Maestro juos ir atlikome. Vėliau keli šokiai buvo išleisti atskiru sąsiuviniu leidykloje „Vaga“ 1968 ir 1973. 2022 metais kompozitorės Zitos Bružaitės paskatintas instrumentavau juos Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrui „Ąžuolynas“. Po daugybės metų tuos šokius labai šiuolaikiškai perskaitė Kauno 1-osios muzikos mokyklos moksleivis Rokas Diržys (mokytoja D. Galdikienė), tuo gražiai prisidėjęs prie idėjos realizavimo.

Koncertą vainikavo G. Kuprevičiaus – “Skriski, skriski Lietuvėlėn” (žodžiai K. Sajos), kurį, diriguojant mokytojai metodininkei Miglei Chmieliauskaitei ir akompanuojant akompaniatoriui metodininkui Daliui Mintaučkiui atliko Kauno 1-osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasės jaunių choras “Cantabile” (vadovės – mokytojos metodininkės Loreta Mačienė ir Miglė Chmieliauskaitė) ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos styginių instrumentų orkestras (vadovė – mokytoja ekspertė Kristina Katavičiūtė).

Istorinį koncertą vedė mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė.

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Nuotraukos: mokytojos ekspertės Janės Macevičienės

Šaltiniai:

http://parduotuve.muzikusajunga.lt/Giedrius-Kuprevi%C4%8Dius

KETURI KEISTI ŠOKIAI SMUIKUI IR FORTEPIJONUI// Four Strange Dances for Violin and Piano

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas