Atviros pamokos Kauno miesto tautinės muzikos skyriuje

Spalio 14 d. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje edukacines – atviras pamokas su savo mokiniais vedė smuiko mokytojos ekspertės Kristina Katavičiūtė, Diana Galdikienė, Violeta Polianskienė bei akordeono mokytoja metodininkė Janė Macevičienė.

Atvirų pamokų tikslas – Lietuvių liaudies muzikos integravimas smuiko pamokoje. Mokytojai siekia kūrybiškai sudominti mokinius, plėsti jų akiratį, suvokti smuiko vaidmenį įvairių stilių muzikoje.

Kristina Katavičiūtė su 1-os klasės mokine Julija Morkūnaite atviroje pamokoje integruodama lietuvių liaudies dainas, šokio muziką, pažintį su liaudies instrumentais, bei žaidimais, su stebinčiais mokytojais dalijosi gerąja patirtimi, kaip kūrybingai ugdyti pirmuosius griežimo smuiku įgūdžius. Labai džiugu, kad pamokoje kankliavo mokinės tėvelis Andrius Morkūnas. Mokytoja Diana Galdikienė pamokoje su 4 klasės mokine Monika Maštaraite informatyviai ir kūrybingai pristatė stambią formą – variacijas. Mokytoja skatino mokinę analizuoti variacijų formą, suvokti charakterį, tempą, nuotaiką.

Mokytojos Violeta Polianskienė su Jane Macevičiene, ir jų mokinių ansamblis – L. Bagurskaitė, U. Mikuckaitė ir J. Rukas, pamokoje supažindino stebėtojus su 16-20 a. etninio muzikavimo ypatumais, muzikantų iniciatyvomis išmokti muzikuoti lietuvių liaudies muziką. Kapelijų vaidmenį lietuvių liaudies tradicijų puoselėjime. Pamokoje nuotaikingai nuskambėjo lietuvių liaudies šokiai lydimi gausiais klausytojų plojimais.

Parengė: mokytoja ekspertė Kristina Katavičiūtė

 

Naujiena159 5
Naujiena159 4
Naujiena159 3
Naujiena159 2

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas