“Rašau natelę prie natelės” viktorina

Parengė: mokytoja Miglė Chmieliauskaitė

 

2019 metų gruodžio 11 dieną Kauno 1 – oji muzikos mokykla sukvietė 3 – 4 klasių mokinius į solfedžio viktoriną ,,Rašau natelę prie natelės‘‘. Tai antroji ,,Rašau natelę prie natelės‘‘ solfedžio viktorina, kurią organizavo teorinio skyriaus solfedžio dalyko mokytojos M. Drevininkienė ir M. Chmieliauskaitė. Solfedžio viktorinos tikslas, žaidimo forma skatinti mokinių kūrybišką mąstymą, bendravimą dirbant komandoje, domėjimąsi solfedžio dalyku, įgytas žinias pritaikyti viktorinos užduotyse.

Solfedžio viktorina „Rašau natelę prie natelės“ buvo vykdoma dviem etapais:

I etapas – 3 ir4 klasių mokiniams pamokos metu pateikiamas testas, vykdoma atranka į antrąjį turą. II etapas – komandų varžymasis. Komandos turėjo savo prisistatymą ir pavadinimus, susijusius su solfedžio mokomuoju dalyku. Viktorinos metu buvo pateikiamos ritminės užduotys, muzikinių terminų gyvatėlė ir muzikinis labirintas, teorinių ir klausos įgūdžių reikalaujančios užduotys pateiktos šiuolaikiškose medijos formose. Visi solfedžio viktorinoje dalyvavę mokiniai, buvo apdovanojami Kauno 1 – osios muzikos mokyklos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Parengė: mokytoja Miglė Chmieliauskaitė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas