Tarptautinė praktinė-metodinė konferencija

Šių metų spalio 4 dieną, penktadienį, 10 val. Kauno I-osios muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Evelina Žigaitė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Muzikos leidinių skyrius ir KPKC Kauno miesto apskrities viešosios bibliotekos salėje surengė Tarptautinę praktinę-metodinė konferenciją „Muzikinis ugdymas: istorinis kontekstas, šiuolaikinės aktualijos, paveldo integracija“ („Musical development: historical context, modern topics, heritage integration“).
Konferencijos svečiai Punsko muzikos mokyklos mokytojai metodininkai Svetlana Mažeikienė ir Arnoldas Beinaris. Pranešimus skaitė Elektrėnų meno mokyklos mokytoja Kristina Dabrovolskaitė, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja metodininkė Gailė Markevičienė, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir meno fakulteto doktorantas Domantas Milius, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, 9-12 klasių metodinės grupės pirmininkė Goda Stanionytė. Daugiausia lektorių: mokytoja ekspertė Edita Matulionienė, mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė, vyresniosios mokytojos Evelina Žigaitė ir Asta Gaidamavičienė, vyresnysis mokytojas Paulius Berūkštis ir vyresnioji mokytoja Rūta Gervienė atvyko iš Kauno 1-osios muzikos mokyklos.
Atokvėpio minučių metu gerąja patirtimi besidalijantys pedagogai galėjo aplankyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos Muzikos leidinių skyriaus parengtą parodą „Laikinosios sostinės muzikiniai atspindžiai“, eksponuojamą bibliotekos pirmajame aukšte.
Tarptautinės praktinės-metodinės konferencijos koordinatorė buvo Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyresnioji fleitos mokytoja, Išplėstinio muzikinio ugdymo klasės vadovė Rūta Gervienė.
Organizacinis komitetas: vyr. mokytojai A. Gaidamavičienė, D.Milius, D.Vasiliauskas, A. Gervė ir mokytojas metodininkas A. Beinaris.
Parengė: vyresnioji mokytoja Rūta Gervienė.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas