Juozo Gruodžio pianistų konkursas


Vienas žymiausių šių dienų danų rašytojų, kultinės knygos „Panelės Smilos sniego jausmas“ autorius Peter Høeg kažkada yra teigęs, kad “kad muzika nuplauna nuo sielos kasdienio gyvenimo dulkes”. Nors garsusis danų rašytojas nieko bendra su žymiuoju lietuvių kompozitoriumi Juozu Gruodžiu neturi, tačiau būtent birželio 2 dieną, Kauno Juozo Gruodžio vardo gatvėje esančioje Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, susirinko daugiau kaip 50 geriausių Lietuvos pianistų į pirmąjį Respublikinį Juozo Gruodžio pianistų konkursą. Profesionaliai atliekama muzika, puikiojoje konservatorijos salėje, tiek konkurso dalyviai, tiek klausytojai, plovė dulkes nuo kasdienių savo gyvenimų.
1920 metais Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto nutarimu suvalstybinus privačią Juozo Naujalio muzikos mokyklą, buvo įkurta pirmoji valstybinė muzikos įstaiga tarpukario Lietuvoje – Valstybės Muzikos mokykla. Jau 71 metus Kauno konservatorija yra žinoma Juozo Gruodžio vardu. Pati muzikos įstaiga skaičiuoja 99 metus. Tad nenuostabu, kad per 99 įstaigos gyvavimo metus pribrendo iniciatyva suorganizuoti 1-jį kompozitoriaus vardo pianistų konkursą, kuriam stojant šalia prestižiškiausių Lietuvos muzikos konkursų, jame būtų puoselėjama Juozo Gruodžio bei kitų lietuvių kompozitorių kūryba fortepijonui.
Pirmą kartą organizuotame konkurse dalyvavo 50 pianistų iš Kauno Juozo Gruodžio bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijų, Vilniaus nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Šilutės, Neringos, Utenos, Birštono meno mokyklų, Kauno 1-osios, Miko Petrausko, Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklų. Konkurso dalyvių, iš Lietuvos konservatorijų, muzikos ir meno mokyklų, geografija plati. Tai byloja apie jaunųjų muzikantų savivoką, kaip svarbu puoselėti savo šalies kompozitorių kūrybą didžiosiose Lietuvos scenose.
Pirmuoju konkursu džiaugėsi ir konkurso meno vadovė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Fortepijono Metodinės grupės pirmininkė, fortepijono mokytoja ekspertė Laima Aksamitauskienė: „Šiandien aš labai džiaugiuosi, kad ilgai puoselėta idėja tampa realybe, prasideda I respublikinis Juozo Gruodžio pianistų konkursas. Sveikinu visus jaunuosius talentus ir jų mokytojus iš visos Lietuvos, kurie savo dalyvavimu konkurse pagerbia žymųjį kompozitorių.
Kaip tik šiais metais švenčiame Juozo Gruodžio 135 – ąsias gimimo metines, o kitais metais minėsime 100 metų konservatorijos sukaktį.
Džiaugiuosi, kad konkurso dalyviai, atlikdami privalomą lietuvių kompozitoriaus kūrinį, propaguoja lietuvišką muziką, giliau susipažįsta su mūsų šalies kompozitorių kūryba ir skleidžia ją visuomenėje. Labai dėkoju Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktoriui Kęstučiui Bliujui, be kurio visokeriopo palaikymo sunkiai būtų galima įsivaizduoti renginio sėkmę”.
Pirmojo Respublikinio Juozo Gruodžio pianistų konkurso vertinimo komisijos pirmininkė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, pianistė Rūta Rikterė. Ji yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir jos asistentūrą – stažuotę. Kartu su Zbignevu Ibelhauptu yra tarprespublikinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso laureatai, o 1991 m. pelnė tarptautinio fortepijoninių duetų konkurso Romoje laurus. Profesorė nuo 1989 metų kartu su Zbignevu Ibelhauptu – dabartiniu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriumi, puoselėja fortepijoninio dueto žanrą.
Kiti konkurso vertinimo komisijos nariai – taip pat muzikos pasaulyje ryškiai pasižymėję veikėjai. Sergejus Okruško – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, pianistas. 1980 m. baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. M. Azizbekovos fortepijono klasę), jis studijavo Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijoje (prof. V. Meržanovo klasėje). Nuo 1974 m. koncertuoja kaip solistas ir kamerinių ansamblių narys. Koncertavo Maskvoje, Sankt Peterburge, Odesoje, ir kituose Armėnijos, Rusijos, Ukrainos didžiuosiuose miestuose. 1978 m. Sergejus Okruško pelnė IV M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureato vardą. 1993 m. su dideliu pasisekimu koncertavo Vokietijoje ir JAV. Nuo 2000 m. yra ansamblio ,,Vilniaus arsenalas” narys.
Jurgis Aleknavičius – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytojas. 2008 m. stažavosi Briuselio karališkojoje konservatorijoje profesoriaus D. Blumenthalio ir asistentės K. Veekmans klasėje. 2010 m. studijavo Norvegijoje, Grygo muzikos akademijoje pas profesorių A. Kayser. Baigė aspirantūros studijas Sankt Peterburgo valstybinės N. Rimskio Korsakovo konservatorijoje pas prof. Nina Seriogina. Šiuo metu studijuoja atlikimo meno doktorantūroje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Rasa Derbutienė – jau pažįstama iš kitų koncertinių konkursų. Ji yra Kauno 1-sios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, daugiau kaip dvidešimt metų pirmininkavusi Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijai. Tuometėje valstybinėje konservatorijoje Rasa Derbutienė baigė fortepijono atlikimo meno studijas pas legendinį Lietuvos pianistą Povilą Stravinską.
Rūta Varnienė – Kauno Miko Petrauko muzikos mokyklos fortepijono klasės vadovė, mokytoja ekspertė.
Didysis konkurso prizas – GRAND PRIX (vienintelis visame konkurse) atiteko Jokūbui Jakeliui (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja ekspertė Edita Matulionienė). Jaunasis, bet jau atlikėjiška branda pasižymintis, pianistas atliko J. Haidno ,,Sonatą D-dur“ I dalį, Hob. XVI:37 ir lietuviškąja nostalgija dvelkiantį S. Vainiūno ,,Pakalnutės žydi“ iš ciklo ,,Gimtinės pievos“.
Tarp A ketegorijos (3-4 klasės) dalyvių pirmoji vieta skirta Laurai Stonytei (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja metodininkė Ramutė Pečeliūnienė) Tarp B kategorijos (5-6 klasės) pirmoji vieta skirta keliems mokiniams: Nortei Karaliūtei (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Svetlana Mažeikienė), Agnei Šulniūtei (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Edita Matulionienė). 2 laureato vietą pelnė: Liepa Juodytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Rasa Rasimavičienė), Brigita Zavarskytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Edita Matulionienė). 3 laureato vietą pelnė: Augustė Požerskytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Ramutė Pečeliūnienė), Smiltė Domeikytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Jovita Vaičiulienė), Ilma Dumčaitytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Rasa Rasimavičienė). Konkurso diplomantais tapo: Milda Dambrauskaitė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Rūta Bimbaitė), Tautvydas Morkūnas (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Rasa Rasimavičienė), Aistė Merfeldaitė (Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja Jovita Vaičiulienė)
Kaip teigė konkurso organizacinio komiteto pirmininkas ir koordinatorius, KTU Humanitarinių mokslų doktorantas, KTU Akademinio choro „Jaunystė“ koncertmeisteris, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ir Kauno 1-ios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas ir vyr. koncertmeisteris: „Viso konkurso meninį ir organizacinį lygį apsprendžia ne tik vertinimo komisijoje esantys profesoriai ir mokytojai ekspertai. Džiugu, kad nepailstančiojo konservatorijos direktoriaus Kęstučio Bliujaus dėka turim visiškai atnaujintą istorinį konservatorijos pastatą, kuriame muzikos meno paslapčių, jau aštuntą dešimtmetį tarp tų pačių sienų, semiasi jaunieji muzikantai. Nacionalinėms šalies kultūros įstaigoms vis kažkaip neatrandančioms pinigų naujiems fortepijonams, konservatorijos salėje jaunieji muzikantai mėgaujasi dviejų naujų Grotrian-Steiwneg fortepijonų skambesiu. Aukštas konkurso dalyvių meninis pasiruošimas, muzikai palanki aplinka, istorinis pačios konservatorijos pastatas, puiki salė, instrumentai, tobulas pirmojo birželio sekmadienio oras, puikus viso organizacinio komiteto darbas – veiksniai, kurie nulėmė, kad Lietuva turi naują prestižinį pianistų konkursą, kuris, kaip ir pati konservatorija, tikrai sulauks savo 99-jo jubiliejaus. Konkurso atsiradimas, jo formatas bei informacinė sklaida neįsivaizduojamas be muzikologės, buvusios konservatorijos auklėtinės Ingridos Alonderės indėlio. Muzikologės Ingridos patarimai, konkurso meno vadovės Laimos išmintingi sprendimai, konservatorijos Direktoriaus Kęstučio palaikymas, viso organizacinio komiteto atsakingas darbas – manau, kad tai esminiai rodikliai, kodėl minėdami Juozo Gruodžio pianistų konkursą, dabar ir ateityje, tai darysime labiau išplėtę akis, ir atsakingiau bei pagarbiau tardami žodžius. Džiugu, kad šiais laikais, tarp daugybės menkaverčių ir turinio originalumu nepasižyminčių performancų, “kultūrinių” įvykių, renginių, galime būti kažko tikro, originalaus liudininkai.”
Nuotraukų autorė: Evelina Žigaitė.
Parengė: Kauno 1-sios muzikos mokyklos administracija

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas