Edukacinė išvyka “Pasivaikščiojimas J. Naujalio pėdsakais Kaune”

Saulėtą balandžio 25 dieną mokytojų Birutės Landsbergytės ir Loretos Šileikytės pakviestos moksleivės susirinko Muzikos mokykloje. Klasėje mokytoja Birutė Landsbergytė pristatė edukacinės išvykos vyksmo planą, o paskui skyrė kiek laiko XIX a. pab. – XX a. pradžios istorinio, kultūrinio konteksto aptarimui. Parodė keletą archyvinių įrašų. Iš mokyklos pajudėjome senamiesčio link, planuodamos susipažinti su vietomis, menančiomis Juozą Naujalį. Iš arti apžiūrėjome Arkikatedros vargonus. Anuometinės Paradų aikštės statiniai priminė Maironį, S. Banaitį, J. Tumą-Vaižgantą, M. Valančių. Naujoje miesto dalyje pasižvalgėme po Valstybės teatro sodelį, pakalbėjome apie J. Naujalio veiklas, susijusias su šia vieta.
Ekskursijos tikslas pasiektas: parodyta kiek daug gali padaryti net ir nedaug, bet įsipareigojusių savo kraštui žmonių.
Parengė: mokytoja metodininkė Birutė Landsbergytė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas