2018 metų laureatų pagerbimo šventės įspūdžiai

 

 

Nepraėjus nei 100 darbo dienų naujose pareigose, Kauno 1-ios muzikos mokyklos direktoriui Mindaugui Labanauskui teko garbinga užduotis – apdovanoti 2018 metų geriausius Kauno 1-ios muzikos mokyklos mokinius, kurie aukščiausiais laimėjimais respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ne tik garsino muzikos mokyklos vardą, bet ir savo muzikiniais grojimo įgūdžiais liudijo apie muzikos mokyklos mokytojų aukščiausią pedagoginį profesionalumą.

Su užduotimi direktorius Mindaugas Labanauskas susitvarkė rodydamas aukščiausius vadybinius sugebėjimus. Atrodo dar visai neseniai, vos prieš metus vykęs toks pat renginys, kurį buvo galima apibūdinti tokiais žodžiais kaip – formalumas ir valdiškumas – šiais metais tapo betarpiško ir jaukaus bendravimo bei gerų emocijų švente.

Balandžio 1 dienos vakarą į Kauno valstybinę filharmoniją susirinko daugiau kaip 300 geriausių Kauno 1-sios muzikos mokyklos mokinių ir juos ruošusių mokytojų, kurie buvo apdovanoti padėkos raštais už sistemingą darbą puoselėjant muzikos atlikimo meną.

Nors koncertas ir apdovanojimų ceremonija truko beveik dvi valandas, tačiau ne taip kaip anksčiau, niekas nebuvo paniuręs ar nuvargęs nuo tuščių sveikinimo kalbų, kurias šiais metais pakeitė visiškai naujas visos šventės vedimo formatas. Už tai labiausiai reikėtų padėkoti charizmatiškajam koncerto vedėjui, Lietuvos kino ir teatro aktoriui, televizijos laidų ir renginių vedėjui – Mariui Jampolskiui, kuris Kauno 1-joje muzikos mokykloje mokėsi smuiko atlikimo meno paslapčių, pas tokią pat charizmatišką ir ryškios asmenybės mokytoją ekspertę Audronę Ravkienę.

Šventė prasidėjo Mariaus Jampolskio įtaigiai ir teatrališkai sudainuota italų liaudies daina, kurią akompanavimo viena geriausių Lietuvos akompaniatorių, Kauno 1-sios muzikos mokyklos koncertmeisterė ekspertė, “2017 Metų Kaunietės” titulo laimėtoja Dalia Jatautaitė.

Po įsimintino aktoriaus įžanginio pasirodymo sekęs direktoriaus Mindaugo sveikinimo žodis buvo šiltas ir paprastas. Iškilmingų ir tuščių “lozungų” nesudarkyta betarpiška direktoriaus kalba apie naują mokyklos gyvavimo etapą parodė, kad muzikos mokyklos vadovybei ir bendruomenei svarbiausia yra dėmesys mokiniui ir jo poreikiams, formuojant grojimo įgūdžius ir neprimestą meilę muzikai.

Koncertas prasidėjo mokytojos Onutės Šikšnienės parengto kanklininkių ansamblio atlikta J. Siurbio pjese “Pasivaikščiojimas”, kurios atlikimu jaunosios muzikantės parodė geriausias muzikavimo tradicijas lietuvių liaudies instrumentu.

Puikiai koncerte pasirodė ir gitaros mokytojos Ingos Raginienės paruoštas mokinys Emilis Raginis, kuris charakteringai atliko F. Tarregos “Arabišką kapričio”, mokytojos Svetlanos Mažeikienės paruošta penktos klasės fortepijono specialybės mokinė Nortė Karaliūtė, kuri atliko G. Purlio noktiurną bei mokytojos ekspertės Audronės Ravkienės smuikininkų ansamblis, atlikęs Juozo Naujalio pjesę “Svajonė” (koncertmeisterė Silvija Jermakovaitė).

Tačiau ryškiausiai apdovanojimų šventės koncerte sužibėjo nepaprasto pedagoginio talento dėka gimęs fortepijoninis, šeštokų pianistų – Jokūbo Jakelio ir Mano Vaitkaus, duetas, kurį paruošė viena produktyviausių ir profesionaliausių Kauno miesto ir visos Lietuvos fortepijono specialybės mokytoja ekspertė Edita Matulionienė. Galima rašyti ilgiausias panegirikas apie mokytojos pedagoginį profesionalumą ir atsidavimą darbui. Tačiau tūkstantį žodžių apie mokytojos Editos pedagoginį talentą ir išmanymą atperka vos kelių minučių trukmės, jos paruoštų mokinių atliktas Sh. Choo kūrinys “Fiestravaganza” – aukščiausio pianistinio meistriškumo, virtuoziškumo ir ansambliškumo pavyzdys, vertas geriausių ir didžiausių Lietuvos ir pasaulio koncertų salių auditorijos dėmesio.

Koncerte ryškiai pasirodė ir jaunasis pianistas Rokas Šadauskas. Vos antrus metus muzikos meno paslapčių besimokantis Rokas, kuriam profesionalius grojimo įgūdžius formuoja mokytoja metodininkė Ramutė Pečeliūnienė, virtuoziškai ir kultūringai atliko V. Majorovo “Toccatiną”.

Koncertą papuošė ir mušamųjų instrumentų mokytojo Artūro Maco paruoštas mokinys Paulius Radomskis, kuris energingai atliko J. Bramso penktąjį vengrų šokį (koncertmeisteris Dalius Mintaučkis). Taip pat publika neliko abejinga Evaldo Liutkausko mokinės Eglės Liutkauskaitės pasirodymui, kuri atlikto E. Gregson koncerto tūbai ir orkestrui pirmą dalį (koncertmeisterė Laima Liutkauskienė). Ypatingu muzikalumu pasižymėjo ir mokytojos ekspertės Kristinos Katavičiūtės septintos klasės mokinys, smuikininkas Justas Sabastijanskas, atlikęs F. Davido etiudą g-moll (koncertmeisterė Dalia Jatautaitė).

Priešpaskutiniu numeriu koncerte pasirodė taip retai Lietuvos scenose matoma armonika, kuria grojo septintos klasės mokinys Rapolas Garnys, kurį paruošė mokytoja metodininkė Irena Vaitkevičiūtė.

Įspūdingą ir ypatingu muzikiniu profesionalumu alsuojantį koncertą užbaigė vyresnių klasių akordeonistų orkestras, kuriam vadovauja talentingoji ir nepailstanti mokytoja Kristina Dabravolskaitė. Orkestrui talkinant mokytojui Mariui Laurynaičiui bei Tado Balaišio ir Artūro Maco mokiniams, koncerto pabaigai buvo atliktas H. Hancocko “Moliūgžmogis”.

Kaip ir šventės pradžioje taip ir jos pabaigoje buvo matyti tik laimingi, gražūs ir šilti visų šventės dalyvių veidai, kurie buvo naujojo Kauno 1-sios muzikos mokyklos etapo liudininkai. Etapo, kuriame empatija, įsiklausymas ir betarpiškas bendravimas yra visa ko pagrindas.

Sėkminga ir besididžiuojanti Kauno 1-oji muzikos mokykla turėdama tokius talentingus mokinius ir juos ruošusius mokytojus!

Parengė: vyresnysis mokytojas Domantas Milius

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas