TARPTAUTINIAI KONKURSAI


„XX CENTURY MUSIC+ “


Konkurso tikslas:

Atskleisti pianistų solistų ir fortepijoninio dueto/trio muzikavimo pobūdžio individualumą, ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ir kitų šalių muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.

Konkurso organizatoriai ir rengėjai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Kauno technologijos universitetas
 • Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Konkurso direktorius – Kauno 1-sios muzikos mokyklos direkorius Mindaugas Labanauskas. Konkurso meno vadovas ir organizacinio komiteto pirmininkas – Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas ir vyr. koncertmeisteris Domantas Milius.

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri (5 nariai), kurios narių pavardės bus skelbiamos prieš konkurso pradžią. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Kategorijos:

Konkurso dalyviai skirstomi į 2 kategorijas (A KATEGORIJA – pianistai solistai bei B KATEGORIJA – fortepijoniniai duetai) ir 6 grupes pagal klases.

 • A grupė (1-2 klasės)
 • B grupė (3-4 klasės)
 • C grupė( 5-6 klasės)
 • D grupė (7-8 klasės)
 • E grupė (9-10 klasės)
 • F grupė (11-12 klasės)
 • G grupė (Mokinys groja su mokytoju. Tik B kategorija)

Konkurso programa:

Kūriniai atliekami mintinai (A KATEGORIJA) ir iš natų (B KATEGORIJA).

 • A KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius, iš kurių vienas turi būtų XX amžiuje sukurtas kūrinys. Pageidautina, kad kūriniai būtų kontrastiniai tempo, stiliaus ar žanro atžvilgiu.
 • B KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius. Gali būti ir nekontrastiniai (panašaus/to pačio tempo, nuotaikos, stiliaus, žanro, autoriaus kūriniai).

Vertinimas ir apdovanojimai:

Konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix; I,II,III vietų laureatų diplomais.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas), 2020 m. kovo 21 dieną, nuo 11 val. (registracija ir repeticijos nuo 10 val.). Tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas, bus paskelbtas kovo 9-10 dieną, Kauno 1-sios muzikos mokyklos internetiniame puslapyje: www.pirmamuzikos.lt.

Konkurso sąlygos:

Konkurse gali dalyvauti neformalaus ugdymo institucijų (muzikos ir meno mokyklų), konservatorijų ir muzikos gimnazijų jaunieji muzikantai. B KATEGORIJOJE fortepijoninį duetą/trio gali sudaryti 2-3 atlikėjai. Konkurso mokestis vienam dalyviui – 15 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti: info@pirmamuzikos.lt
Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Paraiškas siųsti iki 2020 m. kovo 1 dienos imtinai.

Dalyvio mokestį pervesti:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB DNB bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „XX CENTURY MUSIC“. Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Informacija teikiama:

Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas ir vyr. koncertmeisteris Domantas Milius, tel: 8 646 330 17. Rūpimais klausimais kreiptis elektoriniu paštu: info@pirmamuzikos.lt

Parsisiųsti:


Konkurso nuostatai
Dalyvio paraiška
Dalyvio paraiška

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas