Versija neįgaliesiems
Loading

TYRIMAI


Tyrimo „Ugdymo kokybės užtikrinimas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje“ analizė


Apklausoje dalyvavo 350 respondentų, procentinis atsakymų pasiskirstymas į kiekvieną klausimą yra toks:

 1. Iš kur sužinojote apie Kauno 1-ąją muzikos mokyklą?
 • 123 respondentų (35,5 %) rekomendavo draugai arba giminės, kurių vaikai lanko šią mokyklą.
 • 103 respondentų (29,7 %) informaciją rado mokyklos interneto svetainėje.
 • 51 respondentų (14,7 %) buvo nukreipti darželio / mokyklos mokytojo (-os).
 • 38 respondentų (11 %) atsakė, kad pasirinkimą įtakojo faktas, jog patys mokėsi Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.
 • 18 respondentų (5,4 %) nukreipė Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai, rengdami agitacinius koncertus miesto mokyklose, kurie dirba mokyklos padaliniuose arba kitose mokyklose ir per institucijos rengiamą vasaros stovyklą.
 • 14 respondentų (3,4 %) kita.

Daugiausia žmonių apie Kauno 1-ąją muzikos mokyklą sužino iš artimųjų ir pažįstamų bei gauna rekomendacijas mokytis. Šis faktas leidžia teigti, jog apie mokyklą yra atsiliepiama teigiamai, o apie instituciją plačiai žinoma visuomenėje. Beveik trečdalis respondentų informaciją randa mokyklos interneto svetainėje, vadinasi šiuolaikiniam žmogui informacija apie mokyklą skaitmeninėje informacinėje sistemoje yra lengvai randama. Nemažai mokinių (15 %) nukreipiama į muzikos mokyklą iš ankstyvojo ir pradinio ugdymo įstaigų, todėl galima teigti, jog Kauno miesto pedagogai taip pat plačiai žino apie Kauno 1-ąją muzikos mokyklą. 5 % respondentų teigia į mokyklą atėję dėl Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojų informacinės sklaidos, rekomendacijų, agitacinių koncertų, mokyklos pedagogų rengiamų vasaros stovyklų.

 1. Ar Jus tenkina muzikos programų įvairovės pasirinkimas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje?
 • 329 respondentų (94,5 %) atsakymų yra teigiami.
 • 7 respondentų (2 %) atsakymų neigiami.
 • 12 respondentų (3,4 %) neturi nuomonės.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos muzikos programų įvairovė yra tenkinanti poreikius.

 1. Ar žinojote, kad Kauno 1-oji muzikos mokykla vykdo ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) programą, į kurią vaikai priimami nuo 5 metų?
 • 228 respondentų (65,1 %) taip, žino.
 • 60 respondentų (17,1 %) ne, nežino.
 • 62 respondentų (17,7 % ) nesidomėjo.

Daugiau negu pusė (65 %) apklaustųjų apie mokykloje vykdomą ankstyvojo muzikinio ugdymo programą turi informacijos. Beveik 18 % respondentų, jei būtų pasidomėję, tikėtina, kad informaciją būtų lengvai radę. Siekiamybė – 35 % pagerinti informacijos sklaidą apie mokyklos vykdomą ankstyvojo muzikinio ugdymo programą.

 1. Ar rinkdami savo vaikui instrumentą, susipažinote su mokykloje siūlomomis muzikinio ugdymo programomis?
 • 156 respondentų (44,6 %) susipažino su mokykloje siūlomomis muzikinio ugdymo programomis.
 • 158 respondentų (45,1 %) iš anksto numatė, kokiu instrumentu dukra / sūnus gros.
 • 36 respondentų (10,3 %) nesusipažino su mokykloje siūlomomis muzikinio ugdymo programomis.

Remiantis aukštais procentiniais duomenimis (90 %), galima teigti, jog šeimos į muzikos mokyklą atveda savo vaikus gerai apsvarstę savo galimybes ir siekius bei susipažinę su mokyklos siūlomomis muzikinio ugdymo programomis.

 1. Kas Jūsų sūnų /dukrą motyvuoja mokytis groti pasirinktu instrumentu?
 • 181 respondentų (52,5 %) patinka groti, nes įdomūs kūriniai.
 • 70 respondentų (20,3 %) motyvuoja aktyvi koncertinė veikla.
 • 119 respondentų (34,5 %) motyvuoja dalyvavimas konkursuose ir festivaliuose.
 • 110 respondentų (31,9%) motyvuoja noras išmokti groti profesionaliai.
 • 36 respondentų (10,8 %) motyvuoja mokytojas.

Didelę motyvacinę įtaką 55 % ugdytiniui daro koncertinė / konkursinė veikla. Mokytojo asmenybė ir profesionalumas sudaro 11 % motyvacinio pagrindo groti pasirinktu instrumentu. Profesionalumo siekia 31 % apklaustų respondentų, likusi dalis galimai nori įdomiai, turiningai leisti laiką muzikinėje veikloje.

 1. Ar svarbus, Jūsų nuomone, bendradarbiavimas su mokytoju vaiko ugdymo procese?
 • 310 respondentų (88,6 %) labai svarbus.
 • 38 respondentų (10,9%)
 • 2 respondentų (0,6%)

Beveik visi apklaustieji pripažino, kad bendradarbiavimas su mokytoju vaiko ugdymo procese yra svarbi ugdomosios veiklos dalis.

 1. Ar žinote, kad ugdymas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje susideda iš pradinio muzikinio ugdymo (1–4 kl. 8 m. m. / 1–2 kl. 6 m. m.) ir pagrindinio muzikinio ugdymo (5–8 kl. 8 m. m. / 3–6 kl. 6 m. m.)?
 • 270 respondentų (77,4 %) taip, žino.
 • 45 respondentų (12,9 %) ne, nežino.
 • 34 respondentų (9,7 %) nesidomėjo.

Didžioji dalis (75 %) apklaustųjų yra susipažinę su mokyklos siūlomomis muzikinio ugdymo programomis.

 1. Ar žinote, kad baigus pagrindinį muzikinį ugdymą 8 kl. (8 m. m.) / 6 kl. (6 m. m.), išduodamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas?
 • 263 respondentų (79,4 %) taip, žino.
 • 72 respondentų (20,6 %) ne, nežino.

Dauguma (79 %) respondentų apie tai, kad, baigus pagrindinį muzikinį ugdymą  išduodamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo baigimo  pažymėjimas, žino.

 1. Ar žinote, kad pabaigus pagrindinio muzikinio ugdymo 8 kl. (8 m. m.) / 6 kl. (6 m. m.), galima rinktis išplėstinį muzikinį ugdymą ir mokytis muzikuoti dar kelerius metus (iki kol Jūsų sūnus/dukra pabaigs 12 klasių)?
 • 263 respondentų (75,6 %) taip, žino.
 • 59 respondentų (17 %) ne, nežino.
 • 25 respondentų (7,5 %) neturi informacijos.

Dauguma (76 %) respondentų apie išplėstinio muzikinio ugdymo galimybes baigus pagrindinį muzikinį ugdymą žino.

 1. Ar žinote, kad išplėstinio muzikinio ugdymo klasėje galima rinktis 3 val. individualių pamokų ir dalyvauti grupinėse pamokose, neviršijant 5 valandų pamokų skaičiaus per savaitę?
 • 120 respondentų (34,4 %) taip, žino.
 • 161 respondentų (46,1 %) ne, nežino.
 • 68 respondentų (19,5 %) neturi informacijos.

Daugiau nei pusė (66 %) nežino arba neturi informacijos apie individualių ir grupinių pamokų pasirinkimo galimybes.

 • Procentai išvadose suapvalinti nuo 5 procentinių dešimtųjų po kablelio į didesnę pusę.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas