Versija neįgaliesiems
Loading

TYRIMAI


Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokinių tėvams dėl nuotolinio vaikų mokymo tyrimas


Nuo 2020 m. gegužės 4 d. pradedant nuotolinį ugdymą ir siekiant sklandaus, kokybiško nuotolinio mokymo bei mokinių gerų mokymosi rezultatų, mokyklos direktorius M.Labanauskas inicijavo tyrimą.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokiniai pasirengę muzikiniam ugdymui nuotoliniu būdu. Tyrimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Derbutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Sipavičienė, mokytojas metodininkas T.Balaišis, mokytoja metodininkė J.Snudaitienė.

Tyrimui pasirinkta anoniminė apklausa internetiniame portale www.apklausk.lt , parengtas 11 klausimų klausimynas su atsakymų variantais.  Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesti visų mokyklos mokinių tėvai.  Į tyrimo anketos klausimus atsakė 659 respondentai. Grįžtamasis ryšys – 55 % .

TYRIMO IŠVADOS:

Mokinių tėvai teigiamai vertina mokyklos pasirengimą ugdomąją veiklą vykdyti nuotoliniu būdu; sutinka su vaiko mokymu virtualioje aplinkoje; patvirtina, kad vaikas turi reikiamą muzikos instrumentą; kad namuose yra nuotoliniam mokymui reikalinga įranga ir vaikas gebės ja naudotis.

Išanalizavus mokinių tėvų atsakymus, gauti sekantys rezultatai:

 • Dauguma respondentų (91 % ) sutinka, kad jų vaikai mokytųsi nuotoliniu būdu.
 • Dauguma respondentų (99.85 % ) namuose turi nuotoliniam mokymui reikalingą įrangą: kompiuterius, planšetes, išmaniuosius telefonus.
 • Dauguma respondentų (95 % ) mano, kad jų vaikai sugebės savarankiškai naudotis nuotoliniam ugdymui reikalingomis programomis.
 • Dauguma respondentų (98.3 % ) vaikų turi namuose pagrindinio dalyko muzikos instrumentą.
 • Papildomo instrumento (pianino/sintezatoriaus) dar neįsigijo 6 % respondentų vaikų.
 • Dėl ugdymo vasaros metu respondentų nuomonė pasiskirstė sekančiai: 62 % respondentų norėtų, kad jų vaikai muzikos mokyklą lankytų birželio mėnesį. Tačiau liepos ir rugpjūčio mėnesiais ugdymo muzikos mokykloje pageidautų tik atitinkamai 10 % ir 3 % respondentų. 25 %  respondentų nesutinka, kad jų vaikai lankytų muzikos mokyklą vasarą.

Apibendrinus mokinių tėvų atsakymus, teiktinos šios rekomendacijos:

 • Nuotolinio mokymo metu laikytis įprasto ir tikslaus pamokų grafiko.
 • Teorinių dalykų pamokose naudoti Zoom, Teams ir kitas platformas.
 • Įvertinant mokinių darbų apimtis ir užimtumą bendrojo lavinimo mokyklose, nedidinti mokiniams krūvio, neperkrauti jų užduotimis.
 • Aiškiai pateikti mokiniams ugdymo medžiagą, esant būtinumui teikti pagalbą individualiai bei konsultuoti įvairiais aktualiais klausimais.
 • Bendrauti su mokiniais ir jų tėvais, spręsti visus iškilusius klausimus ir problemas.
 • Dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, plėsti kompetencijas nuotolinio darbo srityje.

Pasiūlymų skiltyje išsakytos tėvų nuomonės apibendrinimas:

 • Tėvai teigiamai vertina mokyklos ir mokytojų pastangas kuo geriau pasirengti nuotoliniam mokymui.
 • Tėvams svarbu, kad muzikinis ugdymas nebūtų stabdomas, kad nuotolinis mokymas vyktų ir vaikas tobulėtų.
 • Tėvai tvirtina, kad jų vaikai gebės prisitaikyti prie nuotolinio darbo.
 • Tėvai pageidauja virtualių pamokų tiesiogiai, ir prašo vaikui skirti mažiau savarankiško darbo.
 • Jau įvykusias nuotolines pamokas mokinių tėvai vertina tik teigiamai.
 • Tėvų nuomone, ir ateityje (pasibaigus karantinui) galima būtų integruoti nuotolinį mokymą į ugdymo planą, kaip papildomą priemonę ugdymo procese.

Parengė: mokytoja metodininkė J.Snudaitienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas