Versija neįgaliesiems
Loading

TYRIMAI


Kauno 1-osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo kokybės tyrimas


Profesionalus, tikslingas ir kokybiškas ugdymas teigiamai veikia mokinių mokymosi rezultatus ir yra ypač svarbus mokinių emocinei bei socialinei raidai. Ugdymo kokybę lemia šie veiksniai: ugdymo turinys, mokytojų kompetencija, šilti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, mokytojų ir mokinių tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas bei kiti.

Siekiant įvertinti chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo efektyvumą bei numatyti tolimesnes tobulinimo gaires, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos direktorius M.Labanauskas inicijavo tyrimą mokinių tėvams.

Tyrimą 2020 m. vasario mėn. atliko darbo grupės nariai mokytojai J.Snudaitienė, Z.Sivakova, I.Baršauskienė, T.Balaišis, R.Terminas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip tėvai vertina chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo kokybę. Tyrimui pasirinkta anoniminė mokinių tėvų apklausa internetiniame portale www.apklausk.lt. Parengtas 12 klausimų klausimynas su atsakymų variantais. Anketa išsiųsta 113 mokinių tėvų, į klausimus atsakė 43. Apklausoje dalyvavo 67 % pradinio ugdymo ir 33 % pagrindinio ugdymo mokinių tėvų.

TYRIMO IŠVADOS:

51 % respondentų teigia, kad jų vaikas noriai lanko muzikos mokyklą,
47 % – lanko dalinai noriai,
2 % – nenoriai.
23 % respondentų teigia, kad muzikos mokyklą lankančių jų vaikų siekiamybė yra išmokti groti ir dainuoti;
18 % – dalyvauti koncertinėje veikloje;
18 % – atskleisti savo talentus ir gebėjimus;
13 % – ugdyti bendravimo įgūdžius ir susirasti draugų;
12 % – įgyti profesionalių muzikos pagrindų;
16 % – muzikos mokyklą laiko tiesiog papildoma po pamokine veikla.

Respondentų nuomonė apie jų vaikams patinkančias ar nepatinkančias pamokas pasiskirstė sekančiai:

Choro pamokos patinka – 81 %, nepatinka -12 % mokinių, nuomonės neišreiškė 7 % respondentų.
Dirigavimo pamokos patinka – 57 %, nepatinka – 7 % mokinių, nuomonės neišreiškė 36 % respondentų.
Papildomo fortepijono pamokos patinka – 49 %, nepatinka – 26 % mokinių, nuomonės neišreiškė 25 % respondentų.
Solfedžio pamokos patinka – 28 %, nepatinka –33 % mokinių, nuomonės neišreiškė 39 % respondentų.
Muzikos istorijos pamokos patinka – 21 %, nepatinka – 36 % mokinių, nuomonės neišreiškė 43 % respondentų.
53 % respondentų mano, kad chorinėje klasėje koncertinės veiklos pakanka,
47 % pageidautų daugiau koncertų ir koncertinių išvykų.
86 % respondentų su vaiko mokytojais bendrauja retai,
14 % respondentų su mokytojais bendrauja gana dažnai.
60 % respondentų jų vaiko ir mokytojų tarpusavio santykius vertina puikiai;
21 % respondentų mano, kad tarpusavio santykiai yra geri, bet galėtų būti dar geresni;
19 % respondentų mano, kad vaiko ir mokytojų tarpusavio santykiai yra geri, bet ne su visais mokytojais.
43 % respondentų pažymėjo, kad tarp mokinių ir mokytojų palaikomi šilti ir draugiški tarpusavio santykiai;
29 % – kad mokytojai geba valdyti įvairias situacijas ir spręsti problemas;
12 % – kad mokytojai palaiko tik formalų bendravimą;
8 % – kad mokytojams nerūpi mokinių problemos.
6 % – kad mokymosi krūvis vaikui yra per didelis;
2 % – kad mokinių žinios yra vertinamos subjektyviai.

Respondentų nuomonė apie tai, kas pirmiausia skatina vaikų motyvaciją mokytis muzikos mokykloje, pasiskirstė sekančiai:

22 % – gera mokinių savijauta mokykloje;
19 % – noras išmokti dainuoti ir groti;
17 % – koncertinė ir konkursinė veikla;
17 % – pačių tėvų skatinimas;
14 % – noras lavinti gebėjimus ir tobulėti;
12 % – įdomios ir kūrybiškos pamokos.

Į klausimą, ar rekomenduotų mūsų mokyklą kitiems, teigiamai atsakė 81 % respondentų, 19 % šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

REKOMENDACIJOS

  • Plėsti chorinio dainavimo mokinių koncertinę veiklą erdvėse už mokyklos ribų, skatinant mokinių motyvaciją ir tarpusavio bendravimą.
  • Išsamiau teikti informaciją mokinių tėvams apie planuojamas koncertines veiklas bei ugdymo procesą; informuoti mokinių tėvus apie informacijos pateikimą mokyklos internetiniame puslapyje, o nuo naujų mokslo metų – ir elektroniniame dienyne.
  • Aktyviau mokytojams bendrauti su mokinių tėvais ugdymo klausimais.
  • Gerinti mikroklimatą pamokose ir mokytojų tarpusavio santykius su mokiniais.
  • Papildomo fortepijono mokytojams: į mokinių ugdymo programą įtraukti daugiau šiuolaikinių kūrinių;
  • Teorinių dalykų mokytojams: patraukliau, išradingiau, kūrybiškiau pateikti mokomąją medžiagą.

Parengė: mokytoja metodininkė J. Snudaitienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas