TARPTAUTINIAI KONKURSAI


II-ASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS „TROFEO MUSICALE 2019“


Tai jau antrasis tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas, kuriame dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji solistai.

Dalyvauja:

Lietuvos ir užsienio jaunieji solistai, grojantys fortepijonu, styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, instrumentiniai ansambliai iki 6 narių, kurių sudėtyje yra fortepijonas (išskyrus 2 fortepijonus). Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė

Repertuaras:

2-3 laisvai pasirenkami įvairių muzikinių stilių ir skirtingų nuotaikų kūriniai.
Solistai kūrinius atlieka mintinai.
Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.
Fonogramas naudoti draudžiama.

Kategorijos:

 • A KATEGORIJA (pianistai – solistai) – amžiaus grupės 1-8 (gimę 2004 – 2011m.)
 • B KATEGORIJA (stygininkai – solistai) – amžiaus grupės 1-7 (gimę 2004 – 2010m.)
 • C KATEGORIJA (pūtikai – solistai) – amžiaus grupės 1-7 (gimę 2004 – 2010m.)
 • D KATEGORIJA (fortepijoniniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)
 • E KATEGORIJA (kameriniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)
 • F KATEGORIJA (instrumentiniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)

*Smulkiau žr. nuostatose

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo
 • Mokytojai ansambliuose dalyvauti negali
 • Kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti el. paštu į mokyklas iki 2019 m. gegužės 20 d.      
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.

Konkurso vertinimo komisija :

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Vertinimo komisijos balai viešai publikuojami konkurso vietose.
 • Vertinimo komisija turi teisę sustabdyti dalyvio (dalyvių) pasirodymą, viršijus nustatytą laiką.
 • Vertinimo komisija turi teisę paprašyti dalyvio asmens dokumento.

Apdovanojimai :

Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų ir diplomantų diplomais bei taurėmis. Grand Prix laimėtojai (po vieną A, B, C, D, E, F kategorijoje) bus apdovanoti diplomais, taurėmis ir piniginėmis premijomis arba vertingomis dovanomis. Visi dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais. Konkurso baigiamuosiuose koncertuose dalyvauja Grand Prix laimėtojai ir žiuri bei organizatorių sprendimu atrinkti konkurso laureatai. Grand Prix laimėtojai, nedalyvaujantys baigiamajame koncerte, praranda teisę į piniginę premiją. Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.

Vieta ir laikas:

2019 m. birželio 7-9 d., Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos el. paštu: rasa39@gmail.com  iki 2019 m. balandžio 15 d. Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku. Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. Apie konkurso dalyvių repertuaro pasikeitimus prašome informuoti iki 2019 m. gegužės 15 d.

Konkurso dalyvio mokestis :

A Kategorija:

 • Amžiaus grupė 1-2: 35
 • Amžiaus grupė 3-8: 55

B,C Kategorijos:

 • Amžiaus grupė 1: 35
 • Amžiaus grupė 2-7: 55

D,E,F Kategorijos:

 • Visos amžiaus grupės: 60€

Rekvizitai dalyvio mokęsčiui:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
Kodas: 191950127
Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

*Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Apgyvendinimas :

 • Organizatoriai viešbučių neužsako.
 • Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550, el. paštu rasa39@gmail.com (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė).

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Konkurso pasirodymų tvarkaraštis
A kategorijos repeticijų tvarkaraštis

B,C kategorijų repeticijų tvarkaraštis
D,E,F kategorijų repeticijų tvarkaraštis
Visų kategorijų laureatų sąrašas

THE IInd INTERNATIONAL COMPETITION “TROFEO MUSICALE 2019”


This will be already a second international competition and this time it will take place in Kaunas 1st Music School. All young soloists from Lithuania and abroad are welcome to participate!

Participants :

The competition is open for soloists – pianists (wind instrumentalists and string instrumentalists), piano ensembles (duets, trios and quartets (only on one piano!)), chamber ensembles (duets, trios and quartets with piano obligatory), instrumental ensembles (up to 6 members). The teachers can’t participate. The number of participants of the competition is limited. Date of dispatching the applications will be considered in case of disputes.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School
 • Association of Piano Teachers of  Kaunas County.
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas
 • Competition Art Director – Rasa Derbutienė

Repertoire:

The soloists and ensembles in all categories must perform 2-3 compositions of their choice. The soloists must  perform all pieces by heart. It is forbidden to use backing tracks in the performance.

Note: The programme should consist of pieces reflecting different moods and music styles. It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions.

Categories:

 • CATEGORY A (piano – solo) – Age group’s 1-8 (born 2004 – 2011 and later)
 • CATEGORY B (string instruments – solo) – Age group’s 1-7 (born 2004 – 2010 and later)
 • CATEGORY C (wind instruments – solo) – Age group’s 1-7 (born 2004 – 2010 and later)
 • CATEGORY D (piano ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)
 • CATEGORY E (chamber ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)
 • CATEGORY F  (instrumental ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)

*See rules for more info.

Competition procedure:

 • It is one – round competition.
 • Competitors are divided into the categories by their age group and appropriate musical instrument.
 • Information and invitation to the competition will be sent by e-mail (or postal service, if so chosen) to the school of participants till the 20th of May, 2019.
 • The organizers of the competition doesn’t take any responsibility for lost documents sent via a postal service or e-mail and any consequential delays that may arise.

Jury:

 • The performances will be judged by an International Jury appointed by the organizer.
 • The Jury‘s decisions will be final and not the subject to appeal.
 • The decisions of the Jury will be announced publicly at the place of the competition.
 • The Jury keeps the right to interrupt the performance exceeding the time limit.

Awards and prizes:

The laureate diplomas will be handed to the most highly evaluated participants of the competition. All the teachers and accompanists will get the participation certificates. Absolute leaders (chosen by the jury) in each category and subcategory (A, B, C, D, E, F) will be awarded Grand Prix. But only one Grand Prix winner from each category (A, B, C, D, E, F) (chosen by the jury) will be presented with money prizes. The winners of Grand Prix, who won’t attend the Gala ceremony, won’t be presented with money prizes. The Competition organizer holds the right to the recordings of all live performances and concerts of the Competition without any compensation to the competitors. This applies to any format including but not limited to audio, video recordings, radio and TV broadcasts.

Time and place:

The IInd International Competition “TROFEO MUSICALE 2019“ will be held at Kaunas 1st Music Shool concert hall (J.Gruodžio str. 25, Kaunas) in June 7-9, 2019.

Application procedure:

Entries must be made on the appropriate Application Form and must reach the Competition Secretary by e-mail rasa39@gmail.com before the 15th of April, 2019. Sender will get notification after successful submission.

The following documents should be included with the Application Form:

a) an official confirmation of payment of the fee

Please inform about the changes in the programme till May 15, 2019 by an e-mail rasa39@gmail.com No changes will be allowed at the time of competition.

Registration fee:

CATEGORY A:

 • Age group 1-2: 35
 • Age group 3-8: 55

CATEGORY B,C:

 • Age group 1: 35
 • Age group 2-7: 55

CATEGORY D,E,F:

 • All age group’s: 60€

Bank transfer details:

Beneficiary: Association of piano teachers of  Kaunas county. Code 191950127
Beneficiary‘s Acc. No: LT13 4010 0510 0387 8416
Beneficiary‘s Bank:  LUMINOR bank
SWIFT: AGBLLT2X
Bank code: 40100

Accommodation:

 • The organizer is not responsible for accommodation booking.
 • Traveling and accommodation costs are at the expense of the participants.

Contacts:

In english:  tel. +370 611 20636 and e-mail: rbimbaite@yahoo.com

In russian: tel. +370 676 43550 and e-mail: rasa39@gmail.com

Download:


Competition Rules
Competition Timetable
Practice Category A Timetable

Practice Categories B,C Timetable
Practice Categories D,E,F Timetable
Competition Results All Categories

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas