TARPTAUTINIAI KONKURSAI


III-ASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS „TROFEO MUSICALE 2024“


Tai jau trečiasis tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas, kuriame dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji solistai.

Vieta ir laikas:

2024 m. birželio 3-4 d., Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Dalyvauja:

Lietuvos ir užsienio jaunieji atlikėjai, grojantys fortepijonu, styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, fortepijoniniai ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus), instrumentiniai ansambliai iki 10 narių, kurių sudėtyje yra fortepijonas. Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė

Repertuaras:

2-3 laisvai pasirenkami įvairių muzikinių stilių ir skirtingų nuotaikų kūriniai. Solistai kūrinius atlieka mintinai.  Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. Fonogramas naudoti draudžiama.

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo.
 • Mokytojai ansambliuose dalyvauti negali.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas (žr. nuostatus)

Konkurso vertinimo komisija :

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Vertinimo komisijos balai viešai publikuojami konkurso vietose.
 • Vertinimo komisija turi teisę sustabdyti dalyvio (dalyvių) pasirodymą, viršijus nustatytą laiką.

Apdovanojimai :

Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų ir diplomantų diplomais bei taurėmis. Grand Prix laimėtojai (po vieną A, B, C, D, E, F kategorijose) bus apdovanoti diplomais, taurėmis ir piniginiais prizais arba vertingomis dovanomis. Visų dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Elektroninę dalyvio paraišką užpildykite iki 2024 m. balandžio 30 d.

Konkurso mokesčio banko pavedimo kopija įkeliama į elektroninę dalyvio paraišką. Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami internetiniuose bei spaudos šaltiniuose.

Konkurso dalyvio mokestis :

 • Kategorijos D1, E1, F1 – 12€
 • Kategorijos D2, E2, F2 – 15€
 • Kategorijos D3, E3, F3 – 15€
 • Kategorijos D4, E4, F4 – 15€

D, E ir F kategorijų atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal ansamblio dalyvių amžių ir skaičių (duetai, trio, kvartetai ir t.t.)

Rekvizitai dalyvio mokęsčiui:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127
Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą. Konkurso dalyvio mokestis dalyviui neatvykus, negrąžinamas.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija el. paštu rasa39@gmail.com arba telefonu +370 676 43550. Kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti po 2024 m. gegužės 26 d.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai

THE IIIrd INTERNATIONAL COMPETITION “TROFEO MUSICALE 2024”


This will be already a third international competition and this time it will take place in Kaunas 1st Music School. All young soloists from Lithuania and abroad are welcome to participate!

Time and place:

The IInd International Competition “TROFEO MUSICALE 2024“ will be held at Kaunas 1st Music Shool concert hall (J.Gruodžio str. 25, Kaunas) in June 3-4, 2024.

Participants :

The competition is open for: soloists – pianists, wind instrumentalists and string instrumentalists; piano ensembles (duets, trios and quartets (only on one piano!)); chamber ensembles (duets, trios and quartets with piano obligatory); instrumental ensembles (up to 10 members). The teachers can’t be on the staff. The number of participants of the competition is limited. Date of dispatching the applications will be considered in case.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas
 • Competition Art Director – Rasa Derbutienė

Repertoire:

The soloists and ensembles in all categories must perform 2-3 compositions of their choise. Note: The programme should consist of pieces reflecting different moods and music styles. It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions. The soloists must perform all pieces by heart. It is forbidden to use phonograms in the performance.

Competition procedure:

 • It is one – round competition.
 • Competitors are divided into the categories by their age group and appropriate musical instrument (see rules for more info).

Jury:

 • The performances will be judged by an International Jury appointed by the organizer.
 • The Jury’s decisions will be final and not the subject to appeal.
 • The decisions of the Jury will be announced publicly at the place of the competition.
 • The Jury keeps the right to interrupt the performance exceeding the time limit.

Awards and prizes:

Laureate diplomas and cups will be handed to the most highly evaluated participants of the competition. All the teachers and accompanists will get the participation certficates. Absolute leaders (chosen by the jury) in each category (A, B, C, D, E, F) will be awarded Grand Prix. Only one Grand Prix winner from each category (A, B, C, D, E, F) (chosen by the jury) will be presented with money prizes. The Competition Organizers also possess the right to publish participants’ images and photographs taken during the competition in any media associated with the competition.

Application procedure:

Participants should register online.

Applications must reach the Competition Secretary before the 30th of April, 2024. An official confirmation of payment of the fee should be included in the application form.

Please, inform about the changes in the program till may 15, 2024 by mail rasa39@gmail.com On the arrival at the competition you won’t be allowed to make changes.

Registration fee:

Registration fee is based on category and participant age. Please see competition rules for determining appropriate price.

Bank transfer details:

Beneficiary: Association of piano teachers of Kaunas county. Code 191950127
Beneficiary‘s Acc. No: LT13 4010 0510 0387 8416
Beneficiary‘s Bank: LUMINOR bank
SWIFT: AGBLLT2X
Bank code: 40100

It is necessary to indicate the title of the competition, name, surname and category
of the participant for whom the payment of the fee is being made.

Contacts:

In english: teleph. +370 611 20636 and e-mail: rbimbaite@yahoo.com
In russian: teleph. +370 676 43550 and e-mail: rasa39@gmail.com

Information and invitation to the competition will be sent by e-mail to the schools of participants till the 26 of May, 2024.

Download:


Competition Rules

“TROFEO MUSICALE 2024” REZULTATAI (RESULTS)


Sveikiname visus trečiojo tarptautinio jaunųjų muzikantų konkurso “TROFEO MUSICALE” nugalėtojus ir laureatus. Iki susitikimo kitame konkurse!

Rezultatai (results) A kategorijos 1-7
Rezultatai (results) B kategorijos 1-7
Rezultatai (results) C kategorijos 1-7
Rezultatai (results) D kategorijos 1-4
Rezultatai (results) E kategorijos 1-4
Rezultatai (results) F kategorijos 2-4

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas