TARPTAUTINIAI KONKURSAI


IV TARPTAUTINIS KONKURSAS „MUSICA PIANOFORTE“


„Musica pianoforte” tai konkursas, kviečiantis džiaugtis vienu iš populiariausių muzikos instrumentų – fortepijonu. Tai jau ketvirtasis renginys, kuriame dalyvaus Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji pianistai bei fortepijono ansambliai.  

Dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio jaunieji pianistai-solistai, fortepijoniniai ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus) ir instrumentiniai ansambliai iki 9 narių (duetai, trio, kvartetai ir t. t.), kurių sudėtyje yra fortepijonas. Mokytojai ansambliuose nedalyvauja. Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas, meno vadovė – Rasa Derbutienė

Konkurso tvarka :

Konkursas vieno turo. Konkursas organizuojamas:

 • Tiesioginiu būdu – gyvai muzikuojant scenoje;
 • Virtualiu būdu – vertinant atsiųstą vaizdo įrašą (reikalavimai nuostatuose).

Repertuaras:

A kategorijos dalyviai atlieka 2 kūrinius:

 1.  baroko arba klasicizmo epochos kūrinį;
 2.  romantinio laikotarpio arba XX-XXI a. kūrinį.
A kategorijos dalyviai-solistai privalo kūrinius atlikti atmintinai.
Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.

B ir C  kategorijų dalyviai atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius.

Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.
Mokytojai (koncertmeisteriai ir iliustratoriai) ansamblyje nedalyvauja.
Fonogramų naudoti negalima.

Kategorijos:

 • A KATEGORIJA (pianistai – solistai)
 • B,C kategorijos (B- fortepijoniniai ansambliai, C – kameriniai ansambliai)

Kategorijos skirstomos pagal gimimo metus bei pasirodymo pobūdį (gyvai, nuotoliu). Plačiau žiūrėkite nuostatuose.

Vieta ir laikas:

Konkursas „MUSICA PIANOFORTE“ vyks 2023 m. birželio 6-8 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J. Gruodžio g. 25, Kaunas).

Stojamąjį mokestį pervesti:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127
Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas
Mokėjimo paskirtis: Konkursas „MUSICA PIANOFORTE”, dalyvio pavardė, vardas ir kategorija.

*Konkurso dalyvio mokestį pervedantis asmuo sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius. Dalyviui neatvykus į konkursą mokestis negrąžinamas.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Tiesioginio konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 30 d.
Virtualaus konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 20 d.
Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Nepilnas dokumentų komplektas neregistruojamas.
DOKUMENTUS SIŲSTI el. paštu: rasa39@gmail.com
Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550 (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė) ir el. paštu rasa39@gmail.com

Kvietimas dalyvauti konkurse bus išsiųstas mokytojo nurodytu elektroniniu paštu iki 2023 m. gegužės 25 d.

Parsisiųsti:


Konkurso nuostatai
Paraiška A kat.
Paraiška B,C kat.

THE IVth INTERNATIONAL COMPETITION  “MUSICA PIANOFORTE”


„Musica pianoforte” is an international competition that celebrates one of the most popular musical instrument – piano. Competition is open for all young solo piano players and piano ensembles from Lithuania and abroad.

Participants :

The competition is open for pianists-soloists, piano ensembles (except two pianos) and instrumental chamber ensembles. An ensemble staff shouldn’t exceed nine persons. The teachers can‘t be on the staff. The number of participants of the competition is limited. Date of dispatching the applications will be considered in case.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School, Association of Piano Teachers of  Kaunas County
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas, Art Director – Rasa Derbutienė

Competition procedure:

It is one – round competition. The lists will be made according to the age of participants. The competition is organized:

 • The usual way – live on stage;
 • Remotely – by evaluating the sent video;

The requirements for a remote format competition are set out in Rules section V.

Repertoire:

The soloists of all categories must perform 2 compositions:

 1. Baroque or Classical composition;
 2. Romantic or 20-21st century composition.

Note: It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions. All pieces must be performed by heart.

The ensembles of all categories must perform 2 freely chosen compositions.

Note: It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions. It is forbidden to use phonograms at the performance.

Category’s:

 • SOLOIST CATEGORY A
 • PIANO ENSEMBLE CATEGORY B
 • CHAMBER ENSEMBLE CATEGORY C

Further all category’s are sub-divided by age and performance type (live, remote). See complete listing in Rules.

Time and place:

The IVth International Competition “MUSICA PIANOFORTE – 2023“ will be held at Kaunas 1st Music Shool (J.Gruodžio str. 25, Kaunas) in June 6-8, 2023.

Application procedure:

Entries for the live competition must be made before 30 April, 2023. Entries for remote format competition must be made before 20 May, 2023

A copy of the bank transfer for the participant’s fee is uploaded to the online tender application. By completing the entry form, you agree that your personal data and images will be used free of charge and will be made publicly available (www.pirmamuzikos.lt) on the Internet and in print media.

PLEASE, SEND YOUR DOCUMENTS by e-mail:           rasa39@gmail.com

On receipt of Your application papers You will be informed by e-mail.

Bank transfer details:

THE BANK DETAILS (to transfer the registration fee):
Beneficiary: Association of Piano Teachers of Kaunas County. Code 191950127
Beneficiary’s Acc. No: LT13 4010 0510 0387 8416
Beneficiary’s Bank: LUMINOR bank
SWIFT: AGBLLT2X
Bank code 40100
In the payment order, please indicate the name of the competition „MUSICA PIANOFORTE“ and the name, surname and category of the participant.
The registration fees won‘t be repaid for the absent competitors.

Contacts:

*Site will be updated as the date of competition gets closer.

Download:


Competition Rules
Application form A category
Application form B,C category’s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas