TARPTAUTINIAI KONKURSAI


XIII-ASIS TARPTAUTINIS AKORDEONISTŲ KONKURSAS „ASCOLTATE 2022 “


Organizatoriai:

 • Kauno krašto akordeonistų draugija,
 • Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga,
 • Kauno J.Gruodžio konservatorija,
 • Kauno 1 – oji muzikos mokykla.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks 2022 m. balandžio 29 – gegužės 1 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, adresu: J.Gruodžio g.6, Kaunas, Lietuva.

Dalyvauja:

Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus jaunieji akordeonistai – solistai, ansambliai, orkestrai (žiūrėti „kategorijos“). Konkurso dalyvių skaičius ribotas.

 Konkurso tvarka:

Konkursas vieno turo.
Konkurse įvairių kategorijų atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių.
Konkursas organizuojamas:

 • Įprastiniu būdu – gyvai muzikuojant scenoje;
 • Nuotoliniu būdu – vertinant atsiųstą video įrašą.

Nuotolinio formato konkurso reikalavimai pateikiami V punkte.
Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima.
Įprastinio ir nuotolinio konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas:

 • Klasikinės muzikos kategorijos (A)
 • Lengvosios muzikos (varjete) kategorijos (B)
 • Akordeonų ansamblių kategorijos (C)
 • Mišrių ansamblių kategorijos (D)
 • Akordeonų orkestrų kategorija (E)

*Detalesnė informacija nuostatuose.

Konkurso pravedimo nuotoliniu būdu tvarka:

Dalyviai, nusprendę dalyvauti konkurse nuotoliniu būdu privalo atsiųsti video įrašą iki 2022 m. balandžio 15 d.
Konkurso dalyvis patalpina video pasirodymą savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, „Youtube“ kanale.
Vaizdo įrašo reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia kamera.
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas.
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.
 • Kūriniai gali būti įrašyti atskirai, bet sujungti ir įkelti į vieną nuorodą.
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“).
 • Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“).
 • Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę.
 • Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje įrašyti atliekamo kūrinio kompozitorių bei tikslų kūrinio pavadinimą.
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio elektroninėje paraiškoje.

Nuotoliniu būdu dalyvaujančių atlikėjų pasirodymai vertinami atskirai nuo įprastinio.
Nuotoliniu ir įprastiniu būdu organizuojamo konkurso dalyvio mokestis yra vienodas.

Konkurso žiuri :

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinis žiuri – dauguma jų pasaulio akordeonistų konfederacijos CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes) vadovai ir nariai.
Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią.
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.

Vertinimas ir apdovanojimai:

Grand Prix vertinimo komisijos sprendimu gali būti skiriamas kiekvienoje kategorijoje. Grand Prix laureatai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais, prizais arba piniginėmis premijomis. Konkurso I, II, III vietų laureatai bus apdovanoti diplomais, taurėmis.
Konkurso diplomantai bus apdovanoti diplomais. Mokytojams bus įteikti padėkos raštai ir suvenyrai. Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams. 10 konkurso laureatų vertinimo komisijos sprendimu bus pasiūlyta nemokamai dalyvauti akordeono meistriškumo kursuose „Su meile akordeonui “ Veisiejuose, kuriuos ves profesionalūs akordeono pedagogai.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Elektroninę dalyvio paraišką užpildykite paspaudę ant nuorodos https://forms.gle/g5g14nWBwkKYXUVK7 iki 2022 m. balandžio 15 d. Konkurso mokesčio banko pavedimo kopija įkeliama į elektroninę dalyvio paraišką.
Gimimo liudijimą arba kitą konkurso dalyvio amžių įrodantį dokumentą turėti atvykus į konkursą ir pateikti registracijos metu. Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami (www.kkad.lt ) internetiniuose bei spaudos šaltiniuose.

Rekvizitai dalyvio mokesčiui:

Gavėjas: Kauno akordeonistų draugija
Įmonės kodas 193294725
Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS
Sąskaitos nr.: LT457180900000606650

Apgyvendinimas :

Iš toliau atvykę konkurso dalyviai galės apsigyventi viešbučiuose, esančiuose Kaune. Rekomenduojame:

*Organizatoriai viešbučių neužsako.

Kontaktai:

Konkurso koordinatoriai:

Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.kkad.lt. Iškvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti mokytojo nurodytu el. paštu iki 2022 m. balandžio 20 d.

Parsisiųsti:


Konkurso nuostatai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas