NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

Solfedis – 2 klasės pamokos


Mieli antrų klasių mokiniai – jaunieji muzikantai, tęsiame nuotykius muzikoje, tai yra tęsiame pažintį su įdomiąja solfedžio disciplina. Toliau yra pateikiamos pamokos, su mokymo medžiaga, nuorodomis ir užduotimis.

Po kiekvienos pamokos, kurios data (mėnuo.diena) nurodyta pamokos pavadinime, lauksime Jūsų atsakymų (ar jūsų klausimų) kuriuos mums siųskite savo grupinių pamokų metu.

Mums rašykite:
Aldonai Degutienei – aldutesaule@gmail.com  
Eglei Gučaitai – eglegu88@gmail.com
Loretai Šileikytei – loretasileikyte@gmail.com
Arūnui Važinskiui – arunas_vazinskis@yahoo.com
Ilonai Eitmantienei – ilona@ministras.lt

Ritai Girdauskienei – ritav1616@gmail.com
Dainai Šliuželytei – dainasliu@gmail.com
Miglei Chmieliauskaitei – migle.chmieliauskaite@gmail.com
Eglei Biveinytei – biweinyte@gmail.com
Rimutei Brilienei – ribri@baifoteka.com

1-2 PAMOKA (05.04 – 05.08) – C-dur gama

Ar prisimenate kas yra gama?  Gama, tai – nuosekliai kylantys aukštyn arba besileidžiantys žemyn septyni garsai ( aštuntas garsas yra pirmojo pakartojimas). Kiekvienas gamos garsas vadinamas laipsniu ir žymimas romėnišku skaičiumi (I,II,III,IV,V,VI,VII). Laipsniai turi savo pavadinimus:  I – TONIKA žymimas T.  I,III,V gamos laipsniai vadinami PASTOVIAISIAIS.  II,IV,VI,VII gamos laipsniai yra NEPASTOVIEJI. 

3 – 4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – G-dur gama

Norint nuo vienos mažorinės gamos surasti kitą diezinę mažorinę gamą, reikia nuo tonikos suskaičiuoti 5 gamos laipsnius į viršų.  Suskaičiavę 5 laipsnius aukštyn nuo C-dur gamos, gausime gamą G-dur gamą, turinčią vieną FA diezą (fis). Diezas-ženklas #, kuris paaukština natą puse tono.
Diezų eilė: FA ,DO, SOL, RE, LA, MI, SI.

5-6 PAMOKA (05.18 – 05.22)  – Tema F-dur gama

PAKARTOTI: diezų eilę, raidinius natų pavadinimus, pastoviuosius ir nepastoviuosius gamos laipsnius.

7 – 8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – Minorinės gamos, a-moll gama

Minorinės gamos skamba liūdnai… Gamos, turinčios tuos pačius ženklus, bet skirtingas tonikas, yra vadinamos LYGIAGREČIOMIS.

9-10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – a-moll gamos melodinė rūšis

Pamoką pradedam. PAKARTOTI: kaip skamba minorinė gama?

11-12 PAMOKA (06.08 – 06.12) – D-dur gama

Pamoką pradedam. PAKARTOTI: Kiek ženklų turi C-dur gama?

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas