NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

Solfedis – 1 klasės pamokos


Mieli pirmų klasių mokiniai – jaunieji muzikantai, tęsiame nuotykius muzikoje, tai yra tęsiame pažintį su įdomiąja solfedžio disciplina. Toliau yra pateikiamos pamokos, su mokymo medžiaga, nuorodomis ir užduotimis.

Po kiekvienos pamokos, kurios data (mėnuo.diena) nurodyta pamokos pavadinime, lauksime Jūsų atsakymų (ar jūsų klausimų) kuriuos mums siųskite savo grupinių pamokų metu.

Mums rašykite:
Aldonai Degutienei – aldutesaule@gmail.com  
Eglei Gučaitai – eglegu88@gmail.com
Loretai Šileikytei – loretasileikyte@gmail.com
Arūnui Važinskiui – arunas_vazinskis@yahoo.com
Ilonai Eitmantienei – ilona@ministras.lt

Ritai Girdauskienei – ritav1616@gmail.com
Dainai Šliuželytei – dainasliu@gmail.com
Miglei Chmieliauskaitei – migle.chmieliauskaite@gmail.com
Eglei Biveinytei – biweinyte@gmail.com
Rimutei Brilienei – ribri@baifoteka.com

1-2 PAMOKA (05.04 – 05.08) – Tempas

Šios pamokos tikslas – susipažinti su žodžiu tempas ir sužinoti jo reikšmę. Tempas reiškia muzikos kūrinio atlikimo greitį. Muzikoje tempas labai susijęs su kūrinio turiniu, jo charakteriu ir nuotaika.  Tempų pavadinimai rašomi virš penklinės kūrinio pradžioje. Kūrinio tempui pažymėti kompozitoriai vartoja itališkus žodžius.

3 – 4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Dinamika

Šiandien susipažinsime su nauju žodžiu – DINAMIKA. Kiekvienas garsas sutinkamas aplinkoje gali būti tylus, garsus, aštrus, stiprus, švelnus , tylėjantis, garsėjantis. Muzika gali būti išreikšta įvairiomis muzikos spalvomis. Dinamika – garso stiprumas. Dinamika žymima virš penklinės ar po ja, italų kalbos žodžiais bei jų sutrumpinimais.

5-6 PAMOKA (05.18 – 05.22) – Alteracijos ženklai

Natų rašyboje vartojami garsų aukščio keitimo ženklai vadinami alteracijos ženklais. Diezas  – paaukština garsą pustoniu. Bemolis  – pažemina garsą pustoniu.

7 – 8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – Ritminė pamokėlė

Šiandien atsikvėpkime. Pagrindinis dviejų pamokėlių tikslas – pailsėti, paklausyti ir ritmiškai atlikti pateiktas užduotis. 

9-10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – Atlikimo būdai – štrichai

Apie muziką jau žinai nemažai. Išmokome, jog muzikos garsas gali skambėti aštriai, lengvai, sunkiai. Šiandien pakalbėsime apie muzikos atlikimo būdus – štrichus, jie vadinami artikuliacija.

11 – 12 PAMOKA (05.25 – 05.29) – Mažorinė dermė. Do mažoro gama

Dermė – muzikinių garsų sistema, kurios nepastovieji laipsniai veržiasi į pastoviuosius. Mažorinė dermė sudaryta iš taip išsidėsčiusių laipsnių: tonas, tonas, pustonis, tonas, tonas, tonas, pustonis.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas