PAŽINKIME SAVO MOKYTOJĄ


Pazink Head

SVEIKI, AŠ JŪSŲ MOKYTOJA: JŪRATĖ  ŽEMAITYTĖ


Kalbiname Kauno I-sios muzikos mokyklos Jaunesniųjų fortepijono klasių skyriaus vadovę, mokytoją ekspertę JŪRATĘ ŽEMAITYTĘ.

Kas Jus paskatino eiti į muzikos mokyklą?

Mano mama, taip pat ir močiutė, dirbo Kauno J.Naujalio meno mokykloje. Taigi kai man suėjo šešeri metai, buvau nuvesta į Juozo Naujalio meno mokyklos parengiamąją grupę. Taip ir prasidėjo mano pažintis su muzika.

Kodėl pasirinkot būtent savo instrumentą?

Vyresnioji sesė grojo smuiku, o aš nuo pat mažens girdėjau namuose kalbant, kad grosiu fortepijonu. Tai priėmiau kaip savaime suprantamą dalyką.

Kas labiausia įsiminė iš muzikos mokyklos laikų?

Fortepijono pamokos – jos  buvo labai įprasmintos, kupinos įvairiapusiškų žinių. Po kiekvienos pamokos jausdavau, kad mano žvilgsnis į supantį pasaulį keičiasi, paveiktas Mokytojos perteikiamo suvokimo.

Kaip apibūdintumėt savo pirmąją specialybės mokytoją?

Mano pirmoji fortepijono mokytoja, pas kurią teko laimė mokytis visus 12-a metų – Rimantė Šerkšnytė – nuostabus žmogus, talentingas pedagogas, sugebantis kiekvieno mokinio širdyje įskiepyti meilę muzikai.

Kas labiausiai nepatiko muzikos mokykloje?

Mokantis meno mokykloje nebuvo pamokų, kurios man būtų nepatikę.

Kas paskatinor inktis tolesnį muzikanto kelią?

Rinktis muzikanto kelią nusprendžiau pati. Muzika turi tąs tebuklingą galią – kai įtraukia į savo verpetą, tai jau ir nepaleidžia.

ArJūsų pasirinkimui turėjo įtakos tėvai? Kokia buvo jų nuomonė?

Tėvai leido man pačiai apsispręsti, kokį tolimesnį kelią rinktis. Kiek vėliau supratau, kad džiaugiasi, jog mokytojų dinastija tęsiasi.

Kas buvo Jūsų specialybės mokytojas ir kuo jis jus žavėjo?

1986 metais baigiau Valstybinę konservatoriją Vilniuje (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Studijavau pas prof. A. Radvilaitę. Mano dėstytoja žavėjo savo šiltu bendravimu su studentais ir profesinėmis žiniomis.

Kas labiausiai patiko studijuojant muziką?

Studijuojant labiausiai patiko pasirinkimo laisvė.

Koks ir kur buvo Jūsų pirmasis darbas?

Studijuodama penktame kurse pradėjau dirbti Kauno I-oje muzikos mokykloje koncertmeistere.

Ar seniai dirbate Kauno 1-je muziko smokykloje?

Taip, 33 metus.

Kokia buvo Jūsų darbo pradžiajoje?

Kauno I-oje muzikos mokykloje pradėjau dirbti koncertmeistere styginių instrumentų klasėje. Kiek vėliau man paskyrė fortepijono specialybės mokinius. Pirmuosius darbo metus atsimenu labai šviesiai ir džiugiai.

Kas labiausiai džiugina pedagoginiame darbe?

Bendravimas sumokiniais, galimybė įtakotijų pasaulėžiūrą, be abejo, mokinių pasiekimai.

O labiausiai liūdina…?

Kai mokiniai išeina iš mokyklos, nepabaigę visos programos, tuomet jaučiu nusivylimą.

Ar mokinių požiūris į muziką keičiasi? Kaip mokinį sudominti muzika?

Norinčių nuoširdžiai muzikuoti visuomet buvo ir bus. Šiuo metu vaikams yra siūloma daug būrelių, studijų, taiga laiko, skirto grojimui, mažoka, o neįdėjus darbo sudominti muzika sunku. Kūrybinę kibirkštėlę mokinio širdelėje galima uždegti tik bendruose ieškojimuose, skiriant tam laiko.

Jei mokinys nenorigroti, gal jo ir nereikia versti?

Manau kad pradinį muzikinį išsilavinimą reikėtų įgyti, tai mokinio charakterio ir valios ugdymas. Turbūt neveltui japonai visus vaikus moko vienu ar kitu instrument groti, tai žmogų lavina visapusiškai.

Ką muzika suteikia jaunai asmenybei?

Muzika formuoja jauno žmogaus vidinį pasaulį. Žmogus, vaikystėje prisilietęs prie muzikos, yra ir jautresnis, ir subtilesnis, jis yra tiesiog kitoks.

Jei ne muzika, kuo būtumėt buvusi?

Niekada nesvarsčiau kitokių galimybių.

Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?

Laisvalaikiu mėgstu keliauti, pažinti kitas šalis. Taip pat mėgstu skaityt knygas, megzti, siūti. Myliu gyvūnus – turiu namuos eaugintinį.

Ko palinkėtumėt jauniesiems muzikantams, kremtant mokslus muzikos mokykloje?

Kantrybės, tikslo siekimo ir, žinoma, sėkmės!

Kodėl verta mokytis Kauno 1-je muzikos mokykloje?

Kauno I-oji muzikos mokykla patraukli savo program įvairove, įdomia koncertine veikla. Čia puikios galimybės mokinio saviraiškai ir tobulėjimui!

Ačiū Jums už pokalbį.

Kuršių Nerijoje
Kuršių Nerijoje
Malta, Gozo Sala
Malta, Gozo Sala
Prancūzijoje
Prancūzijoje
Prezidentūroje su mokiniais
Prezidentūroje su mokiniais

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas