TYRIMAI


 • Pradžia
 • TYRIMAI
 • 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ SAVIJAUTA TEORINIŲ DALYKŲ PAMOKOSE

Tyrimas 1-4  klasių mokinių tėvams „Mokinių savijauta teorinių dalykų pamokose“


Siekiant išsiaiškinti, kaip vaikas jaučiasi teorinių dalykų pamokose, ar šios pamokos vaikui yra įdomios, naudingos ir informatyvios,  Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija inicijavo apklausą 1-4 klasių mokinių tėvams „Mokinių savijauta teorinių dalykų pamokose“.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti teorinių dalykų pamokų privalumus bei trūkumus ir įvertinti mokinių savijautą teorinių dalykų pamokose.

Tyrimą atliko mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės nariai: J. Snudaitienė, R.Derbutienė, M.Chmieliauskaitė, T. Balaišis.

Tyrimo metodas – anoniminė apklausa, atlikta internetiniame portale www.apklausa.lt.

Parengtas 7 klausimų klausimynas su atsakymų teiginiais. Dalyvauti tyrime pakviesti  pradinio ugdymo mokinių tėvai. Apklausa įgyvendinta 2021 m. gegužės 24 – 28 dienomis. Apklausos dalyvių skaičius – 258 mokinių tėvai.

Tyrimo rezultatai

 • Dauguma (89 %) mokinių tėvų mano, kad mokykloje jų vaikui patinka ar labai patinka;
 • Dauguma (74 %) mokinių tėvų atsakė, kad solfedžio pamokos jų vaikui labai patinka arba patinka;
 • Dauguma (85 %) mokinių tėvų mano, kad solfedžio pamokos yra naudingos vaikui, besimokančiam muzikos mokykloje;
 • Dauguma (94 %) mokinių tėvų džiaugiasi vaiko solfedžio dalyko mokytoju ir mano, kad mokytojas su mokiniu bendrauja nuoširdžiai, pagarbiai, yra dėmesingas, visada išklauso ir pagelbėja, stengiasi kuo geriau išmokyti;
 • 39 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad solfedžio pamokos juos tenkina ir nieko keisti nereikia;
 • 41 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad solfedžio pamokos galėtų būti nuotaikingesnės, įdomesnės ir kūrybiškesnės, informatyvesnės, draugiškesnėje aplinkoje. 

Išvados

 • Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus galima teigti, jog solfedžio pamokos mokiniams yra įdomios, informatyvios, skatina domėtis mokomuoju dalyku. Dauguma mokinių yra patenkinti solfedžio pamokomis, ir tai įtakoja kuriamos naujos metodinės mokomosios priemonės, kurios padeda mokiniams lengviau ir geriau įsisavinti pamokų medžiagą. Mokytojų naudojama papildoma inovatyvi solfedžio dalykui pritaikyta mokomoji medžiaga skatina mokinius kūrybingai mokytis ir įgyti teorinių žinių, reikalingų bei naudingų visapusiškam išsilavinimui.
 • Mokinių tėvai džiaugiasi solfedžio dalyko mokytoju ir mokytoją vertina kaip nuoširdų, dėmesingą, mokantį išklausyti ir pagelbėti visais klausimais. Mokiniai, bendraudami su teorinių dalykų mokytojais, jaučiasi gerai, pasitikinčiai. Tai skatina noriai mokytis šio mokomojo dalyko.
 • Dalis mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad solfedžio pamokos galėtų būti nuotaikingesnės, įdomesnės ir kūrybiškesnės, informatyvesnės, draugiškesnėje aplinkoje.

Rekomendacijos

 • Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teikti mokytojams rekomendacijas, kurios padėtų toliau tobulinti teorinių dalykų pateikimą mokiniams:
 • Atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus ir siūlymus, mokytojai solfedžio pamokose mokomąją medžiagą turi pritaikyti visiems grupėje esantiems įvairaus amžiaus ir gebėjimų mokiniams;
 • Solfedžio dalyko mokomoji medžiaga turi būti paremta smalsumą ir kūrybiškumą skatinančiomis priemonėmis, kurios padėtų išmokti ir įtvirtinti pamokos temą;
 • Mokiniai turi būti skatinami aktyviam dalyvavimui pamokoje, kad neprarastų susidomėjimo dėstoma medžiaga ir mokomuoju dalyku;
 • Tyrimo metu atlikta apklausa leidžia teigti, jog mokiniams yra labai svarbus mokytojo autoritetas. Mokytojas mokiniams turi būti pavyzdys, kuris moko nuoširdaus bendravimo, išklausymo, pagarbos kitam. Mokytojas turi sudominti savo mokomuoju dalyku ir tokiu būdu skatinti noriai lankyti solfedžio pamokas.

Parengė Jolanta Snudaitienė.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas