Naujoji direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: RAMUNĖ MIKOVIČĖ

 

Kauno 1-ji muzikos mokykla naujuosius 2019-2020 mokslo metus pasitiks ne tik su naująją pavaduotoja ugdymui, mokytoja eksperte Rasa Derbutiene, bet ir su nauja pavaduotoja ūkio reikalams.
Nuo rugpjūčio 1 dienos Kauno 1-sios muzikos mokyklos pavaduotojo ūkio reikalams pareigas pradėjo eiti Ramunė Mikovičė. Prie naujosios Kauno 1-sios muzikos mokyklos administracijos komandos prisijungia savo srities profesionalė. Muzikos mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad naujosios pavaduotojos Ramunės išskirtinės vadybinės ir žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijos reikšmingai prisidės prie muzikos mokyklos estetinio, materialinio ir administracinio gerbūvio kūrimo.
Pavaduotojos Ramunės Mikovičės sukauptos žinios ir kompetencijos grindžiamos daugiau kaip 18 metų darbo patirtimi einant Kauno apskrities viršininko administracijos Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto, UAB ,,Statybų renovacijos sprendimai“, UAB ,,KTC&BN“, UAB ,,Kauno projektai“, UAB ,,Investicinių projektų vykdymo grupė“ personalo vadovės pareigas
Kadangi nuo 2015 iki 2018 metų Ramunė Mikovičė ėjo Kauno 1-sios muzikos mokyklos raštinės vedėjos pareigas – ji puikiai susipažinusi su įstaigos problemomis ir pagrindiniais skauduliais. Juos spręsti imasi žmogus, kuriam suteiktos visos galios panaudoti sukauptas žinias, kurias įgijo studijuodamas teisę Kauno kolegijoje, Vadybos ir verslo administravimo bakalaurą Kauno technologijos universitete, teisės magistrą Mykolo Riomerio universitete.
Plačias naujosios pavaduotojos kompetencijas papildo ir rusų, anglų, lenkų bei vokiečių kalbų mokėjimas, kuris šiais – integralios Europos – laikais yra milžiniškas privalumas siekiant tarpkultūrinio – edukacinio bendradarbiavimo su kitų Europos sąjungos valstybių muzikos / meno ugdymo įstaigomis. Dar balandžio mėnesį Kauno 1-jai muzikos mokyklai pradėjus plėtoti tarpkultūrinį – edukacinį bendradarbiavimą su Gdansko muzikos mokykla, pavaduotojos Ramunės, buvusios Kauno 1-sios muzikos mokyklos delegacijoje, pademonstruotos lenkų kalbos žinios, buvo vienas pagrindinių veiksnių lėmusių sėkmingą tarpinstitucinę bendradarbiavimo pradžią.
Džiugu, kad naujoji Kauno 1-ios muzikos mokyklos pavaduotoja remiasi ne tik ilga darbo patirtimi bei plačiu universitetiniu išsilavinimu. Suprasdama besikeičiančio pasaulio dinamiką ir naujų žinių kūrimosi srautą, Ramunė, savo žinias ir kompetencijas nuolatos gilina įvairiuose kursuose: American English School organiuotuose anglų kalbos kursuose, ISM Vadybos ir ekonomikos organizuotuose “Valstybės tarnybos įstatymo praktinis taikymas”, “Konfliktų valdymas”, “Vidinė ir išorinė komunikacija” kursuose, o taip reikiamus kompiuterinio raštingumo įgūdžius plėtojo Informacijos technologijų mokymo centro organizuotuose kursuose.
Pavaduotojos Ramunės išsilavinimas, darbo patirtis, komunikacinės ir problemų sprendimo kompetencijos Kauno 1-sios muzikos mokyklos bendruomenės nariams yra puikiai žinomos. Tačiau svarbiausia, kad tokias atsakingas pareigas pradeda eiti žmogus, kuriam profesionaliai atliktas darbas bei empatija sprendžiant problemas yra esminiai epitetai apibūdinantys kasdienę pavaduotojos Ramunės darbo praktiką.
Kauno 1-sios muzikos mokyklos bendruomenė pavaduotojai Ramunei linki sėkmės, ištvermės ir užsidegimo naujose pareigose!
Parengė: D. M.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas